Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ecopirin 300 mg Enterik Tablet adlý ürüne geri çekme iþlemi

Ecopirin 300 mg Enterik Tablet adlý ürüne geri çekme iþlemi

“Ecopirin 300 mg Enterik Tablet” adlý müstahzarýn 01435 (S.K.T:01.2013) seri numaralýsýnýn fiziksel olarak yapýlan incelemesinde  uygun bulunmamýþtýr.
 
Bu  nedenle  “Ecopirin 300 mg Enterik Tablet” adlý müstahzarýn  01435 (S.K.T:01.2013) serisine; 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde ( eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM