Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat SGK Baþkaný Zararsýz, Milli Eðitim Bakanlýðý’na Müsteþar

SGK Baþkaný Zararsýz, Milli Eðitim Bakanlýðý’na Müsteþar

Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer’in Çalýþma Bakanlýðý döneminde SGK Baþkanlýðý’na atanan Zararsýz, yeni dönemde Milli Eðitim için çalýþacak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayýmlanan diðer atamalara göre Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne Genel Müdür Yardýmcýsý Akif Özkaldý getirildi. Açýk bulunan Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðüne Devlet Su Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güneþ atandý. Orman Genel Müdür Yardýmcýlýðýna da Ýstanbul Orman Bölge Müdürü Ýsmail Üzmez getirildi.

Kaynak: Star gazetesi