Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Bayram Tatili 9 Gün (Ýdari Ýzin!)

Bayram Tatili 9 Gün (Ýdari Ýzin!)

Bakan Arýnç, Baþbakanlýk Yeni Bina’da yapýlan Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, kamuoyunun bayram tatilini merak ettiðini belirterek, bu çerçevede kamu çalýþanlarýnýn 29 Aðustos pazartesi günü yarým gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayýlacaðýný söyledi.

kaynak:Milliyet gazetesi