Ana Sayfa Görüşler Ankara’da Kaçak Ýlaç Operasyonu

Ankara’da Kaçak Ýlaç Operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, çalýþmalar sonucu iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, saðlýða zararlý olduðu deðerlendirilen, 810 bin menþei belli olmayan ve üzerinde herhangi ibare bulunmayan kapsül, 405 bin zayýflama hapý, 11 bin 400 haplara ait boþ ambalaj kutusu, 20 bin sticker, 149 bin biber hapý ve 5 bin 100 bitkisel karýþýmlý çay ele geçirildi.

Çin’den yasa dýþý yollarla getirilen malzemelerin piyasa deðerinin 3 milyon lira olduðu bildirildi.

Olayla ilgili 4 kiþinin yakalandýðý, bu kiþiler hakkýnda 5607 Sayýlý Kaçakçýlýkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan iþlem yapýldýðý bildirildi.

kaynak:Zaman gazetesi