Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat “Torvaxal 10-20-40mg Film Tb” adlý ürünlerin geri çekilmesi

“Torvaxal 10-20-40mg Film Tb” adlý ürünlerin geri çekilmesi

“Torvaxal 10mg, 20mg ve 40mg Film Tablet” adlý müstahzarlarýn tüm serilerine, “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre geri çekme iþleminin 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.)  yapýlmasý uygun bulunmuþtur.

ÝEGM