Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6ml” adlý ürünün geri çekilmesi

Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6ml” adlý ürünün geri çekilmesi

“Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6ml Kullanýma Hazýr Enjektör” adlý müstahzarýn 36901 (SKT: 05.2013) numaralý serisine, “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM