Ana Sayfa Ekonomi ÜFE’de yüzde 0,61, TÜFE’de ise yüzde 0,87 oranýnda Artýþ

ÜFE’de yüzde 0,61, TÜFE’de ise yüzde 0,87 oranýnda Artýþ

Buna göre nisan ayýnda ÜFE’de yüzde 0,61, TÜFE’de ise yüzde 0,87 oranýnda artýþ kaydedildi.

Yýllýk bazdaki artýþ ise ÜFE’de yüzde 8,21, TÜFE’de ise yüzde 4,26 oranýnda oldu

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, 2011 Nisan ayýnda aylýk bazda enflasyon TÜFE’de yüzde 0.87, ÜFE’de ise yüzde 0.61 artýþ gösterdi. Yýllýk enflasyon ise TÜFE’de yüzde 4.26, ÜFE’de yüzde 8.21 oldu. 

Piyasa beklentileri TÜFE’nin yüzde 0.96 ÜFE’nin ise yüzde 1.25 oranýnda artacaðý yönünde idi.

TÜFE’nin nisan ayýnda yüzde 0.87 artmasý ile  birlikte enflasyon 2011 yýlýndaki yükseliþini devam ettirdi.  TÜFE bu yýlýn ocak ayýnda yüzde 0.41, þubat ayýnda 0.73, mart ayýnda ise 0.42 artýþ kaydetmiþti.

kaynak:bigpara.com