Ana Sayfa Ekonomi Ýhracatta Kura Raðmen Rekor Geldi

Ýhracatta Kura Raðmen Rekor Geldi

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi’nin açýklamasýna göre ihracat, mart ayýnda yýllýk bazda yüzde 22.81 artýþ kaydetti. Bu yýlýn ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20.74 artýþla 31.39 milyar dolar olarak gerçekleþti.

Ýhracat, 12 aylýk dönemde yüzde 15.15 artýþla 119.37 milyar dolar oldu. Mart ayýnda en fazla ihracatý, 1.95 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü yaparken, hazýr giyim ve konfeksiyon sektörü 1.43 milyar dolar ile ikinci, çelik sektörü ise 1.39 milyar dolar ile üçüncü sýrada yer aldý.

kaynak:bigpara