Ana Sayfa Ekonomi ÝDO Ýhalesi Rekorla Sonuçlandý

ÝDO Ýhalesi Rekorla Sonuçlandý

861 milyon usd !

ÝMKB’de iþlem gören Akfen Holding hisseleri düne göre yüzde 7,31 oranýndaki artýþla en çok deðer kazanan hisse senetleri sýralamasýnda dördüncülüðe yerleþti.

Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Giriþim Grubu’nun Ýstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Þ’nin (ÝDO) yüzde 100 oranýndaki hissesinin özelleþtirilmesi ihalesini kazanmasýnýn ardýndan Akfen Holding hisseleri 11,90 liraya kadar çýktý. Dün 10,95 liradan kapanan Akfen Holding hisseleri daha sonra 11,75 liraya kadar geriledi. Bu seviyede hisselerin düne göre deðer artýþý yüzde 7,31’i buldu.