Ana Sayfa Görüşler Serhan’a Bakan 2 Doktora Dava

Serhan’a Bakan 2 Doktora Dava

Kartal Cumhuriyet Savcýlýðý’nca hazýrlanan iddianamede, Þeþen’in, yüksek ateþ ve boðaz aðrýsýyla gittiði özel hastanenin Acil Doktoru T.A. ile Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný H.Ç. hakkýnda “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yýldan 6 yýla kadar hapis istendi. Ýddianamede, Adli Týp Kurumu tarafýndan yapýlan otopside “sinüziti bulunan Serhan Þeþen’in beyin apsesi, menenjit ve geliþen komplikasyonlar sonucu öldüðü, tedavisinde eksiklikler bulunduðu” belirtildi.

Serhan Þeþen 26 Kasým 2008’de rahatsýzlanmýþ, 3 Aralýk’ta götürüldüðü ikinci hastanede yaþamýný yitirmiþti. Burhan Þeþen de ilk hastane ile ilgili suç duyurunda bulunmuþtu

kaynak:Hürriyet gazetesi