Ana Sayfa Görüşler Sahte Ýlaç Þebekesine Darbe

Sahte Ýlaç Þebekesine Darbe

Alýnan bilgiye göre, zanlýlar Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nde yapýlan baskýnlar sonucu ele geçirildi. Ýnternetten 200 binden fazla sipariþ alan þebekenin baþta Viagra olmak üzere, Cialis ve Levitra’nýn sahtesini sattýðýný açýkladý. Geçtiðimiz yýl içinde bir rekor kýrýlarak Almanya genelinde 5 milyon sahte ilaca el koyulduðunu belirten yetkililer, son baskýnlarla önemli bir uluslararasý sahte ilaç þebekesinin çökertildiðini ifade ettiler.

kaynak: hürriyet.de