Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Lanvis 40mg Tablet” adlý ürünün geri çekilmesi

Lanvis 40mg Tablet” adlý ürünün geri çekilmesi

“Lanvis 40mg Tablet” adlý müstahzarýn 901808 (ÝT:08.2008-SKT:08.2013), 904114 (ÝT:08.2008-SKT:08.2013) ve 906079 (ÝT:08.2008-SKT:08.2013) seri numaralýlarýna  “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM