Ana Sayfa Ekonomi Dünyagöz Avrupa Seferinde

Dünyagöz Avrupa Seferinde

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Eray Kapýcýoðlu, Türkiye’nin Avrupa’daki ilk tam teþekküllü göz hastanesini 1 Haziran’da Almanya’nýn Frankfurt kentinde açacaklarýný belirterek, ”Almanya’dan sonra 2011 içinde Ýngiltere hastanemiz yolda. 2012’de Ukrayna ve Rusya hastanelerimiz de geliyor” dedi.

Swissotel’de düzenlenen basýn toplantýsýnda Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun büyüme hedeflerini anlatan Kapýcýoðlu, bundan 15 yýl önce Dünyagöz Hastanesi’nin faaliyete girdiðini anýmsattý.

Kapýcýoðlu, göz saðlýðý alanýnda Türkiye’de 11, yurt dýþýnda ise 6 ayrý noktada faaliyet gösteren Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun, 15. yýlýný Almanya’da açmaya hazýrlandýðý tam teþekküllü hastane yatýrýmýyla kutladýðýný dile getirerek, ”Türkiye’nin Avrupa’daki ilk tam teþekküllü göz hastanesini 1 Haziran’da Frankfurt’ta açacaðýz. Almanya’dan sonra 2011 içinde Ýngiltere hastanemiz yolda. 2012’de Ukrayna ve Rusya hastanelerimiz de geliyor. Avrupalýlar’ýn gözlerini tedavi etmeye talibiz” dedi.

kaynak: Sabah gazetesi