Ana Sayfa Görüşler DEVA Ýlaca Vergi Cezasý

DEVA Ýlaca Vergi Cezasý

2006, 2007 ve 2008 yýllarýna ait vergi inceleme raporlarý çerçevesinde, Vergi Dairesi tarafýndan toplam 2.758 bin TL vergi aslý ile 6.131 bin TL vergi ziyaý cezasýný içeren vergi/ceza ihbarnameleri gönderildiðini açýkladý.

kaynak:Borsarti.com