Ana Sayfa Görüşler Dev Ýlaç Üreticisinden Dev Ciro Artýþý!

Dev Ýlaç Üreticisinden Dev Ciro Artýþý!

Dünyanýn en büyük 10 ilaç üreticisinden biri olan Eli Lilly, mali yýlýnýn ilk çeyreðinde cirosunu yüzde 6 artýrarak 5.8 milyar Dolar’ayükselttiðini bildirdi.
Ýlk çeyrekte 1 milyar 56 milyon Dolar net kar, hisse baþýna 0.95 Dolar kar elde eden Eli Lilly, non-GAAP hisse baþýna karýnýn ise 1.24 Dolar olduðunu açýkladý. Geçen yýlýn ayný döneminde ciro 5.48 milyar Dolar cior, 1 milyar 248 milyon Dolar net kar ve 1.13 Dolar hisse baþýna kar elde etmiþti. Non-GAAP hisse baþýna kar ise geçen yýlýn ayný döneminde 1.18 Dolar seviyesindeydi. Analistler, hisse baþýna 1.17 Dolar kar bekliyorlardý. Eli Lilly, 2011 mali yýlýnda hisse baþýna düzeltilmiþ karýnýn 4.156-4.30 Dolar olacaðýný öngörüyor.

kaynak: borsarti.com