Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Cebemyxine Göz Damlasý adlý müstahzarýn geri çekilmesi

Cebemyxine Göz Damlasý adlý müstahzarýn geri çekilmesi

“Cebemyxine Göz Damlasý” adlý müstahzarýn E2826 (SKT:18.05.2011) seri numaralýsýna “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.)  geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM