Ana Sayfa Ekonomi Sigara Tüketiminde Büyük Düþüþ

Sigara Tüketiminde Büyük Düþüþ

Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu’ndan (TAPDK) derlediði verilere göre, 2005 yýlýnda 106 milyar 717 milyon adet olan Türkiye’de satýlan sigara miktarý, 2006 yýlýnda 107 milyar 908 milyon adede yükseldi. Söz konusu rakam, 2007 yýlýnda ise 107 milyar 455 milyon adet olarak gerçekleþti.

Kapalý alanlarda sigara içme yasaðýnýn 19 Mayýs’ta uygulamaya girdiði 2008 yýlýnda ise iç piyasada 107 milyar 859 milyon adet sigara satýldý. 2009 yýlýnýn Temmuz ayýnda kapalý alanlardaki sigara yasaðýnýn kapsamý geniþletildi ve kahvahene, bar, kafe ve restoranlarda da sigara içmek yasaklandý. 2009 yýlýnda, ülkemizde içilen sigara miktarý, yasaðýn geniþlemesine paralel 107 milyar 555 milyon adede geriledi. ?!?!?!

TÜKETÝMDE YÜZDE 13’LÜK DÜÞÜÞ

2010 yýlýnda ise sigara satýþlarýnda bir önceki yýla yüzde yüzde 13,2 oranýnda düþüþ kaydedildi. Geçen yýl ülkemizde 93 milyar 354 milyon adet sigara satýldý. Sigara satýþý paket bazýnda da 4 milyar 667 milyon oldu.

Böylece geride býraktýðýmýz yýl, 2009 yýlýna göre tiryakiler 14 milyar 201 milyon adet daha az sigara içti. 2009 yýlýnda 5 milyar 377 milyon 750 bin paket olan sigara tüketimi, 2010 yýlýnda 4 milyar 667 milyon pakete indi. Buna göre, sigara satýþlarýnda geçen yýl 710 milyon 50 bin paket azalma meydana geldi.

Sözkonusu rakamlara göre, 2009 yýlýnda ülkemizde günde ortalama 14 milyon 733 bin 562 paket sigara içilirken, sigara tüketimi geçen yýl 12 milyon 788 bin 219 pakete geriledi.

Uzmanlar, sigara satýþlarýndaki bu düþüþte kapalý alanlardaki sigara içme yasaðýnýn yaný sýra, dumansýz hava sahasý ve sigaranýn zararlarýna iliþkin kampanyalarýn etkili olduðunu belirtiyor. Uzmanlar, sigara fiyatlarýndaki artýþ sonrasý gündeme gelen sigara kaçakçýlýðýnýn da mevcut tabloda payý bulunabileceðine dikkati çekiyor.

kaynak: bigpara

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin