Ana Sayfa Görüşler Bayer ve Onyx , Nexavar® Faz III Denemesi Baþlattý

Bayer ve Onyx , Nexavar® Faz III Denemesi Baþlattý

Bayer HealthCare ve Onyx Pharmaceuticals, Inc., ileri evre meme kanseri olan hastalarýn tedavisinde oral kemoterapötik ajan, capecitabine, versus placebo plus capecitabine ile kombinasyon halinde Nexavar® (sorafenib) tabletleri geliþtiren randomize, çift-kör, plasebo kontrollü Faz III denemesi için, þirketlerin hastalarý kaydetmeye baþladýklarýný bildirdi. Bu Faz III denemesi, ileri evre meme kanseri olan hastalarda, capecitabine ile kombinasyon halinde Nexavar’ý geliþtiren, ortak, grup destekli Faz II klinik denemesinden alýnan sonuçlara dayanarak baþlatýldý.

kaynak: worldpharmanews