Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Antepsin Süspansiyon’a Geri Çekme Ýþlemi

Antepsin Süspansiyon’a Geri Çekme Ýþlemi

“Antepsin Süspansiyon” adlý müstahzarýn 0004020A (SKT:05.2012) seri numaralýsýnda yapýlan inceleme ve analiz sonuçlarýna göre; numune uygun bulunmamýþtýr.

             Bu nedenle; “Antepsin Süspansiyon” adlý müstahzarýn 0004020A (SKT:05.2012) seri numaralýsýna, “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM