Ana Sayfa Görüşler Novartis’in Yýllýk Net Karý 2010 yýlýnda Yüzde 18 Büyüdü

Novartis’in Yýllýk Net Karý 2010 yýlýnda Yüzde 18 Büyüdü

Novartis’in Yýllýk Net Karý 2010 yýlýnda Yüzde 18 Büyüdü

Ýsviçreli ilaç grubu Novartis, 2010 yýlýnda yýllýk net karýn %18 seviyesinde büyüdüðünü ve bu güçlü satýþ rüzgarýnýn tahminler çizgisinde kalmalarýný saðladýðýný açýkladý. Novartis Yönetim Kurulu Baþkaný Joseph Jimenez, konuya ilgili olarak “Novartis, 2010 yýlýnda mükemmel sonuçlara ulaþarak pazar büyümesinin her alanýna büyük katký saðladý” dedi. Grubun bir baþka açýklamasýnda net karýn 9,97 milyar dolar (7,28 milyar euro)ya ulaþtýðý ve satýþlarýn da yýllýk %14 oranýnda geliþerek 50,6 milyar dolar seviyesine çýktýðý ifade edildi.

thedailystar dan