Ana Sayfa Görüşler Kolombiyalý Farmacol Nycomed’in Oluyor

Kolombiyalý Farmacol Nycomed’in Oluyor


Nycomed, Latin Amerika’daki varlýðýný Kolombiya merkezli bir ilaç firmasý olan ve gastroenteroloji, solunum ve jinekoloji alanlarýnda güçlü bir varlýða sahip Laboratorios Farmacol S.A’yý satýn alarak geniþletiyor.

1969 ylýnda kurulmuþ olan Farmacol firmasý Espasmobil ® (anti-spazmodik) ve Vasoton ® (anti-varis tedavisi) gibi bir dizi ürünün geliþtirilmesini ve piyasaya sürülmesini saðlamýþtýr ve Kolombiya’da güçlü ve devamlýlýðý olan bir iþ akýþý kurmuþtur. Kolombiya’nýn önde gelen 10 yerel ilaç firmasýndan birisi olan Farmacol, büyük bir pazarlama ve satýþ organizasyonuna sahip olup üretimi daha ziyade sývý, katý, yarý katý ve efervesan ürünlere odaklýdýr ve GMP(iyi üretim uygulamalarý) tarafýndan denetlenmiþ ve Kolombiya yetkililerinden gerekli tüm onaylarý almýþtýr.

worldpharmanews den