Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Solüsyonun Geri Çekilmesi.

Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Solüsyonun Geri Çekilmesi.

           “Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Multipl Elektrolit Ýdame Solüsyonu) isimli müstahzarýn M10 10 047 (SKT:09.2012) seri numaralýsýnda yapýlan inceleme ve analiz sonuçlarýna göre numune uygun bulunmamýþtýr.
          
           Bu nedenle; “Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Multipl Elektrolit Ýdame Solüsyonu)” isimli müstahzarýn M10 10 047 (SKT:09.2012) serisine; 15 Aðustos 1986 tarih ve 19196 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik”e göre 2. sýnýf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme iþlemi uygulanmýþtýr.

ÝEGM