Ana Sayfa Görüşler Bunu da Gördük; Anne-Baba Kavramýnýn Geleceði Ne Olacak?

Bunu da Gördük; Anne-Baba Kavramýnýn Geleceði Ne Olacak?

Erkek hamile kalýrsa ve doðum yaparsa!  yurt dýþý örn; www malepregnancy com vb….

Türk kültürü bunu nasýl karþýlayacak ?

SGK, sosyal güvencesi olan erkeðin ve çalýþan erkeklerin hakkýný düzenleyecek mi?

Tüp bebek (IVF) merkezleri için bu konuda düzenleme yapýlacak mý?

Anne-Baba kavramý ne olacak ?

Kadýnýn toplumdaki yeri sarsýlacak mý?

Çekirdek aile minimalize mi olacak?

tüm bu sorularýn ardýndan

Ýþ hayatýndaki erkekler için tehdit:

Kariyer mi? Çocuk mu?

Bu detay-öngörülmeyen çok istisnai konu gündemimize bir þekilde  gelecek, hem kamu hem özel kurumlar, dernekler ve stk lar buna hazýr mý?

Hukuk sistemimiz buna hazýr mý?

absürd bir soru; evli çift boþanma davasýnda, kadýn  ve erkek birer çocuk doðurmuþ! hakim velayetleri çocuklarý kim doðurdu ise ona mý verecek?

?????? paylaþým yapmak isteyen konu uzmaný görüþ iletirse memnun oluruz,

saygýlarýmla editör