Ana Sayfa Ekonomi Bu Yýl yüzde 5 Büyürüz

Bu Yýl yüzde 5 Büyürüz

Þimþek: Bu yýl yüzde 5 civarýnda büyürüz

Maliye Bakaný Þimþek, Türkiye’de büyümenin bu yýl yavaþlayarak yüzde 5 civarýnda olacaðýný söyledi.

Birleþik Arap Emirlikleri’nin Baþkenti Abu Dabi’de katýldýðý bir konferansta konuþan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, “Toparlanma güçlü, geçen yýlki yüzde 8-9 seviyelerinde olmasa bile büyümenin sürdürülebileceðini umuyoruz. 2011’de yüzde 5 civarýnda olacaktýr” dedi.

Hükümetin orta vadeli programýnda 2010 ve 2011 büyüme beklentileri sýrasýyla yüzde 6.8 ve yüzde 4.5 seviyelerinde bulunuyor.

Þimþek, borcun milli gelire oranýnýn ise, yüzde 30 seviyesinin oldukça altýnda kaldýðýný ifade etti.

kaynak: ntvmsnbc