Ana Sayfa Görüşler B.Ingelheim & E.Lilly Stratejik Ýttifaký

B.Ingelheim & E.Lilly Stratejik Ýttifaký

Boehringer Ingelheim ve Eli Lilly and Company (NYSE: LLY); orta ve son aþama diyabet bileþiklerini geliþtirmek portföyü geniþletme ve bunu ticari forma sokmak için beraber çalýþmak konusunda global anlamda ortaklýk açýklamasý yaptýlar.

Bu ittifak, bu iki lider araþtýrma odaklý ilaç firmasý için de kollektif olarak bilim ve iþ yapma yeteneklerini arttýrýcý bir kaldýraç görevi görecek ve global anlamda salgýlanþan diyabet hastalarýnýn ihtiyaç duyduðu yeni bir adres olacaðý belirtildi.

worldpharmabiz den