Ana Sayfa Görüşler AstraZeneca, Rus Pazarýna 150 Milyon Dolar Ayýrdý

AstraZeneca, Rus Pazarýna 150 Milyon Dolar Ayýrdý

AstraZeneca, önümüzdeki birkaç yýlda hýzlý biçimde geliþmesi beklenen Rus ilaç pazarýnda pay kapmak amacýyla bir Rus ilaç üretim tesisine 150 milyon dolar harcamayý planlýyor. AstraZeneca, bu tesisin 2013 yýlýnýn bahar aylarýndan itibaren kanser tedavileri, kardiyovasküler ilaçlar ve diðer ürünler üretmek amacýyla kullanýlacaðýný açýkladý.

kaynak:fiercepharma