Ana Sayfa Tıp&Sağlık Yeni”Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği”&TTB

Yeni”Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği”&TTB

Önce TSM, AÇSAP, VSD’lerdeki hekimler üvey evlat muamelesi gördü, aile hekimi meslektaşlarından çok daha düşük ücretlerle çalıştılar, geçici görevlerle bunaltıldılar, görev tanımsız ve yetersiz personelle mutsuz, motivasyonsuz çalışmak zorunda kaldılar.

Şimdi sıra aile hekimlerine geldi. Tüm ülkede uygulama başladığına, tüm sağlık ocakları kapatıldığına ve geri dönecek yer kalmadığına göre sistemin asıl yüzünü göstermemesi için bir neden kalmadı artık.

Aslında hazırlıkları aylar öncesinde biten ama uygulama tüm ülkeye yaygınlaşmadığı için sümen altında bekletilen, alanın sahiplerinin ve meslek örgütlerinin bilgisi ve onayına sunulmadan oluşturulmuş, kısa adı “Aile Hekimliği Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği” olan ve aile hekimlerine verilen ücretleri azaltmayı amaçlayan yönetmelik dün Resmi Gazetede yayınlandı (R.G:30 Aralık 2010/27801).

Bu yönetmelikle, uygulamanın başladığı 2005 yılından itibaren her aile hekimine cari gider harcamaları için sabit verilen ödemelerde yarı yarıya düşüşler olacak; katsayı farklılıkları nedeniyle kayıtlı nüfus başına alınan temel ücretler azalacak; performans kesintilerinin oranları arttırılacak ve en acısı ise hekimlere ceza puanları getirilecek. Aynı ehliyetlerde olduğu gibi 2 sene içinde 100 ceza puanı alan hekimin sözleşmesi feshedilecek.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, amacın kaliteli sağlık hizmeti sunmak değil, bizim bütün hekimlere ödenmesini talep ettiğimiz ücretlerin ucundan kıyısından kesilmesi gayreti olduğu açıktır.

Türk Tabipleri Birliği olarak tüm hekimlerin güvenceli, özlük hakları korunan ve insanca yaşayacak bir ücret almaları için mücadele yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.

Aile hekimliği sürecinin çok yakından takipçisi olduk. Hekimlerin hak kayıplarına neden olacak, bizim tarafımızdan kabul edilemez bu yönetmeliği Hukuk Büromuzla değerlendirip en kısa sürede iptali için dava açma yoluna gideceğiz.

Nitelikli bir sağlık ortamında iyi hekimlik yapmak isteyen bütün meslektaşlarımızı TTB örgütlülüğü içinde alana sahip çıkmaya, TTB’nin yürüttüğü “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası”na ve bu Kampanya çerçevesinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sorunlarının ve taleplerimizin dile getirileceği 3 Ocak 2011-12 Ocak 2011 tarihleri arasındaki etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ