Ana Sayfa Tıp&Sağlık Tam Güne İtirazda TTB Hata mı Yaptı?

Tam Güne İtirazda TTB Hata mı Yaptı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Sağlık Bakanlığının, Tam Gün Yasası ile ilgili basın açıklaması ve üniversite öğretim elemanları dışında, kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları/özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı kabul etti.

 

İDDK’nun,  Danıştay Beşinci Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına ilişkin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. İDDK’nun gerekçeli kararını birkaç hafta içinde açıklaması beklenmektedir.

 

İDDK’unca kaldırılan Danıştay Beşinci Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı, Sağlık Bakanlığı internet sitesindeki duyurunun bir idari işlem olup olmadığına ilişkin bir biçimsel karar mıdır, yoksa bu konuyla birlikte Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararına da dayanılarak dava konusu işlem biçim yönüyle birlikte esastan da değerlendirilmiş midir? Biz İDDK’nun konuyu aynı zamanda esastan da görüşerek karar verdiği kanısındayız. Eğer böyle ise kamuda (devlet hastaneleri, eğitim hastaneleri ve birinci basamakta) çalışan hekimlerin muayenehane açma ve işyeri hekimliği yapma haklarını kaybetmeleri en üst idari yargı organı tarafından da onaylanmış olacaktır. Bu durumda kamuda çalışan hekimlerin muayenehaneleri kısa süre içersinde kapatılacaktır.

 

Gerekçeli karar açıklandığında gerçek ortaya çıkacaktır. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana konu ile ilgili olarak yaptığımız açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilir. Kamuda çalışan hekimlerin hak kaybına uğramalarının nedeni TTB’nin kılavuzluğunda CHP’nin açmış olduğu iptal davasında, muayenehane kümesinin büyük çoğunluğunu oluşturan kamudaki hekimlerin muayenehane açmalarının yasal dayanağı olan 2368 Sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’un yürürlükten kaldırılmasına itiraz edilmemiş olmasıdır. Böylece devlet hastanelerindeki hekimlerin muayenehane açma hakkının yasal dayanağı ortadan kalkmıştır. TTB’nin hatasının bedelini binlerce hekim ödemek zorunda kalacaktır.

 

TTB yönetiminin konuyu saptırmadan hekimlere bir açıklama yapması gerekmektedir.

 

Dr. Erkin Göçmen

Tıp Kurumu Hukuk Komisyonu Başkanı

Dr. Ali Rıza Üçer

Tıp Kurumu Genel Sekreteri

odatv.com dan alıntı