Ana Sayfa Tıp&Sağlık SGK V TEB 14 Gün Ara ile Basın Açıklamaları:G2D

SGK V TEB 14 Gün Ara ile Basın Açıklamaları:G2D

TEB / 18.01.2011

Sosyal Güvenlik Kurumu bugün bir kere daha, Türk Eczacıları Birliği’nin verilerini doğrulamış, Türk Eczacıları Birliği’nin aylar öncesinden yaptığı uyarıların doğruluğunu teyit etmiş, bir kere daha Türk Eczacıları Birliği’nin ortaya koymuş olduğu biçimiyle sorunu tarif etmiş ancak bir kere daha; kamuoyunun hiçbir biçimde bilgi sahibi olmadığı bir konuda ilgili tarafları şüphe altında bırakacak bir açıklama yayımlamış ancak çözüme yönelik bir adım atmamıştır. 

Değerli Basın Mensupları,

Eczane, dağıtım kanalları ve üreticilerde bulunan milyonlarca kutu geçici karekodlu ilacın bir gecede Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemesinden çıkarılması, yeni yılda yeni bir kaos yaratmıştır. Türk Eczacıları Birliği ortaya konduğu ilk günden itibaren İlaç Takip Sistemi’ni iyileştirmek için katkı sunmuş, kamu ve toplum yararını arttıracak uygulamalar ile geliştirilmesi için öneriler geliştirmiş, uyarılar yapmıştır. Bu kapsamda orijinal karekodla üretilmeyen ilaçlar için tek rasyonel çözüm yolunun, söz konusu ilaçların 1 yıl süreyle eski yöntemle, yani kupür ve barkodu kesilerek, satışının devam etmesi gerektiği defaatle ifade edilmiştir. Ancak Türk Eczacıları Birliği’nin bu önerisi o süreçte SGK tarafından kabul edilmemiştir. SGK, G2D denilen, geçici karekod etiketlerinin sisteme sokulmasını talep etmiştir. Temmuz ayında Birliğimizin tüm karşı çıkışlarına rağmen hayata geçirilen uygulamadan neredeyse 4 ay sonra vazgeçilmiştir. Kasım ayından itibaren Kurum, G2D’li etiketli ilaçların küpür ve barkodu ile birlikte Kuruma fatura edilmesi gerektiğini bildirmiştir. İlerleyen süreçte ise hepinizin malumu olduğu üzere geçici karekodlu ürünleri, hiçbir biçimde kabul etmeyeceğini duyurmuştur.

Bizler en başından beri ilaçları geçici karekodlu hale getirmenin eczacıları sıkıntıya sokması yanında, suiistimale açık bir yöntem olduğunu da ısrarla vurguladık. Ancak bunlar, ani bir kararla hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağdur edilmesine gerekçe olamaz. Bugün Sayın Emin Zararsız’ın ifade etmiş olduğu gibi milyonlarca sayıda geçici karekod etiketi bulunmasının tek bir gerekçesi vardır; sağlık otoritesi 1 Eylül 2010 tarihinde, geçici karekodlu ilaçların son kullanım tarihlerine kadar satışının mümkün olduğunu duyurmuştur. Bu nedenle ilaç ve eczacılık alanının tüm paydaşları, bu düzenlemeye göre hareket etmiştir. Bundan daha doğal bir yaklaşım olamaz. Ancak SGK’nın son dakika düzenlemesi, en çok hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaş ve eczacıları mağdur etmiştir.

Bu sürece ilişkin olarak yargının en yetkili merci gerekli kararı vermiştir. Bu karar söz konusu alan ilaç olduğu için, sağlığın ertelenemeyeceği ilkesinden hareketle, oldukça hızlı bir biçimde verilmiştir. Danıştay’da bu gerekçe ile olsa gerek, SGK’nın savunmasını almak için dahi beklememiştir. Danıştay’ın karar gerekçesinden de anlaşılabileceği gibi; bu uygulama vatandaşın sağlık hakkını engellemektedir. Bu nedenle bir an evvel geri dönülmelidir.

Bugün Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan ve değerli yöneticilerinden beklenen, kamuoyu önünde Türk Eczacıları Birliği nezdinde Türkiye’de özveri ile sağlık hizmeti sunan 24.000 eczacıyı şüpheli pozisyonuna sokmak ya da Danıştay’ın kararını tartışmaya açmak değil, hukuki kararın gereğini yerine getirmeleridir. Eğer ifade edilmek istendiği gibi, ilaç üretimi konusunda kamuyu bilinçli bir biçimde zarara uğratmaya yönelik bir girişim bulunuyorsa; bu şüphesiz ki kolluk kuvvetlerine havale edilmesi gereken bir durumdur. Eğer böylesi bir durumda Türk Eczacıları Birliği’nin üzerine bir görev düşerse, Birliğimiz bugüne kadar olduğu gibi yine her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Sorunun çözümü için ise yapılması gereken; Sağlık Bakanlığı, SGK ve Türk Eczacıları Birliği’nin bir araya gelerek, gerçek kamu yararı için gerekli yol haritasını belirlemesidir.

Bizler sağlık alanının bir paydaşıyız. Bizler kamu ve toplumun iyiliği için hizmet üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda teker teker ve hep birlikte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye ve kamuoyunu yanıltmadan bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

SGK / 04.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından G2D etiketli geçici barkodlu
ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1 Ocak 2011 tarihinden
itibaren ödenmemesine ilişkin yapılan açıklama ve değerlendirmeler
üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki
açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Türk Eczacıları Birliği G2D etiketli geçici barkodlu ilaçlarla ilgili
olarak kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmekte ve vatandaşlarımızı
yanıltmaktadır. TEB tarafından yapılan açıklamalar üzüntü vericidir ve
hayretle karşılanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarımızı mağdur etmesi asla
söz konusu değildir. Kurumumuz sağlığı tasarruf edilecek bir konu olarak
görmemekte, vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve sağlıklı halinin
devamının gerçek tasarruf olduğunun bilincindedir.
Türk Eczacıları Birliği tarafından kamuoyunu yanıltmaya dönük
açıklamalar maksatlıdır.

TEB’in iddia ettiği gibi G2D etiketli geçici barkodlu ilaçların SGK
tarafından ödenmemesine ilişkin karar bir gecede alınmamıştır. Söz konusu
ilaçların 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından
ödenmeyeceğine ilişkin karardan tüm sektörü oluşturan kesimlerin bilgisi
vardı.

Ülkemizde ilaçların Karekod’lu üretilmesine ilişkin yasal düzenleme
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve
Etiketleme Yönetmeliğinde 02/02/2008 tarihinde yayımlanan değişiklik ile
gündeme gelmiş olup, Yönetmelikte zaman içerisinde bir dizi değişiklik
yapılmıştır.