Ana Sayfa Tıp&Sağlık SGK, Karekod ve TEB

SGK, Karekod ve TEB

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz gibi ilaçların güvenli bir biçimde sunulması iddiasıyla ortaya çıkmış ve dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olan İlaç Takip Sistemi, uzun süredir hayata geçirilmeye çalışıyordu. İlaçların İTS ilkelerine göre yeniden ambalajlanmasını gerekli kılan sistem, gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmamış olması nedeniyle defalarca ertelendi. Türk Eczacıları Birliği sistemin amacını tam olarak gerçekleştirebilmesi için birçok uyarıda bulundu ve sistemin sağlıklı işlemesi için birçok katkı sundu.

Hala eksikleri bulunan bu sistem, yaygın uygulamaya geçtiğinde milyonlarca kutu ilaç, yeni sisteme adapte edilmek için G2D etiketleri ile geçici karekodlu hale getirildi. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Ağustos aynının başında yayımladığı bir genelge ile, G2D’li ürünlerin 2020 yılının sonuna kadar eczanelerden sunumunun uygun olduğunu duyurdu. Bu nedenle de söz konusu ilaçlar normal işleyiş içerisinde eczanelerden hastalarımıza sunulmaktaydı.

Ancak sağlık ekonomisini düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarak, sağlığa doğrudan müdahale eden Sosyal Güvenlik Kurumu, 30 Aralık 2010 tarihinde yayımladığı bir genelge ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren söz konusu ilaçların geri ödemesini yapmayacağını duyurmuştur.

Öncelikle genelgenin yayımlanma tarihi ile uygulama süresi arasında neredeyse fark olmaması anlaşılamaz bir tutumdur. Ancak daha da önemlisi söz konusu ilaçların sosyal güvenlik kapsamından çıkarılması için kabul edilebilecek tek makul gerekçe; üretim ya da ambalajlama açısından sağlığa uygun olmaması olabilir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun milyonlarca kutu ilacın bir anda geri ödeme kapsamından çıkarılmasını akıl ve izanla açıklamak mümkün görünmemektedir. Sistem mevcut hali ile kalırsa, antibiyotikten, kalp ilaçlarına, ağrı kesicilerden, tansiyon ilaçlarına kadar birçok ilaçta bulunabilecek geçici barkodlar nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme yapmayacaktır. Ve hastalarımız, bu ilaçları kendileri bedelini ödeyerek almak zorunda kalacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu uygulaması ve hayata geçiriliş şekli ülkemizdeki hiçbir kurum ve kuruluşun benimsemeyeceği, içinde bulunulan çağın kamu yönetimi anlayışına taban tabana ters, açıklanması mümkün görünmeyen bir uygulamadır. Bizler de sizler gibi, hastalarımız gibi neden bu zamanda böylesi bir uygulama hayata geçirildi diye soruyoruz. Ancak, cevabı olmadığı için olsa gerek, bilime ve akla dayalı herhangi bir yanıt alamadık. Bu nedenle bizler bu soruyu bir de Türkiye hukuk sistemine soracağız. Kısacası bu uygulamaya ilişkin olarak hukuki süreci ivedilikle başlatacağız ve hastalarımızı da bu konuda bilgilendireceğiz.

Bizler artık; sağlığı yalnızca bir rakamlar bütünü, yalnızca bütçenin basit bir kalemi, salt teknik bir konu olarak algılayan, vatandaşın cebinde para olup olmadığını umursamaksızın bir günde ilaç gibi hayati bir ürünün ödeme kurallarını değiştiren bu ‘otorite anlayışını’ kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. 2011 yılına saatler kalmışken, bu uygulamadan bir an evvel geri dönülmesini bekliyor, yılın ilk gününden itibaren hastalarımızla aramıza para sokan SGK’nın bu uygulaması nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü bir kere daha tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ