Ana Sayfa Tıp&Sağlık SGK Diş Sağlığında Özel’den Hizmet Alımı İçin Kaynak Bulacak

SGK Diş Sağlığında Özel’den Hizmet Alımı İçin Kaynak Bulacak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN ÖZELDEN ALINMASINI İSTEMİYOR!

TDB 13.Olağan Genel Kurulu sonrasında resmi kurum yetkilileri ile görüşmelerini sürdüren TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, Dişhekimi Milletvekilleri ve Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep AKDAĞ`la yaptığı görüşmelerin ardından bu defa  Başkanvekili Kadir Tümay İMRE ve MYK Üyesi Cengiz TAMTUNALI ile birlikte 12.01.2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr.M.Emin ZARARSIZ ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Hasan ÇAĞIL ile bir araya geldi.

Kamunun muayenehanelerden hizmet alımı konusunun ele alındığı görüşmede, “Ağız-Diş Sağlığı Hizmetlerinin  Özelden Alınmasının Etkileri” konulu bir dosya SGK Başkanına sunuldu.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL, ağız diş sağlığı hizmetleri dışındaki tüm sağlık hizmetlerinin özelden alındığını söyleyerek,  ağız diş sağlığı hizmetlerinin sadece kamu kurumlarından alınmasının haksız rekabet oluşturduğunun altını çizdi.

Serbest çalışan 17.000 dişhekiminin bu ülkenin kaynağı olduğuna vurgu yaparak,  bu haksız rekabet karşında hepsinin çok zor durumda olduğuna işaret eden YÜCEL, özelden hizmet alımıyla eş güdümlü olarak koruyucu uygulamaların da ülkemizde geniş bir şekilde hayata geçirilmesinin; uzun vadede toplumun ağız diş sağlığı seviyesinin yükseleceğine ve buna paralel olarak kamu maliyesinin de düşeceğine inandıklarını söyledi.Benzer uygulamaların batı ülkelerinde başarıldığına dikkat çeken TDB Genel Başkanı, meslek birliği olarak bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

SGK Başkanı Dr.M.Emin ZARARSIZ ise; Kamunun fiyat belirleme yetkisinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda olduğunu, TDB ve Odaların açtığı davalar sonucu AUT üzerinden ödeme yapılmasının sıkıntının temelini oluşturduğunu,  2007 yılından beri Sağlık Bakanlığı ve Üniversite ödemelerinde global bütçe,  özel hastanelerde; tavan ödeme, kotalı sistem getirdiklerini söyledi.  

ZARARSIZ, “ağız diş sağlığı hizmetlerinin dünyada ve  Türkiye’de ne kadar karşılandığı belli. Türkiye’de ise halen bizim kamudan aldığımız ağız diş sağlığı hizmetlerinin kalem sayısı çok geniş. Yıllardır yapılan bu uygulamanın gerisine düşmek, kazanılmış hak bağlamında pek mümkün gözükmüyor İşte bu bağlamda sürdürülebilirlik ve üst seviye sağlık standardı birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla serbest dişhekimlerinden hizmet almak yeni kaynak gerektiriyor. Edinilen tecrübelerden birçok suiistimallerin olduğunu gördük. Bu gerekçelerden hareketle kısa vadede ağız diş sağlığı hizmetlerinin alınması siyaseten önceliklerimiz arasında değildir” diye konuştu.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL,  suiistimallerin hem kamuda hem serbest çalışanlarda olabileceğini hatırlatarak, “Performans uygulamaları hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Halbuki daha önce SGK’ya sunulan teklifimiz; hem hizmeti kullananların, hem hizmeti sunanların, hem de hizmeti finanse eden kamunun yararlarını ortaklaştıran; koruyucu dişhekimliği hizmetlerini önceleyen, toplumun hizmete daha rahat ulaşması sonucu memnuniyetini arttıran, sürdürülebilir, denetlenebilir ve kamuya yıllık maksimum maliyeti belli olan bir öneriydi” diye konuştu. YÜCEL, bu öneri bağlamında başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alınması yönündeki düzenlemelerin, ivedi olarak uygulamaya konulması talebimizi yineledi.

GSS Genel Müdürü Hasan ÇAĞIL ise; “ağız diş sağlığı hizmeti kamuda 3 lira, özelde 20 lira. Koruyucu uygulamalar biraz lüks olarak algılanıyor” dedi. Bir süre sonra koruyucu hizmetlerinde yaygın olarak yer aldığı aile hekimliğinin gelişeceğini ve dişhekimliği hizmetlerinin Aile Hekimliği modeli içinde değerlendirilebileceğini ifade eden ÇAĞIL, “sağlık ocağı zemininde bölge tabanlı bir yapı da oluşturulabilir,bu durumda muhatap  Sağlık Bakanlığı’dır” diye konuştu. ÇAĞIL,  SGK olarak muayenehanelerle tek tek sözleşme yapmak yerine Sağlık Bakanlığı üzerinden aile dişhekimliği modelinde hizmet sunulmasının daha olanaklı olduğunu ifade etti.

TDB