Ana Sayfa Ekonomi MB’dan Piyasaya Müdahale: 9.8 milyar tl

MB’dan Piyasaya Müdahale: 9.8 milyar tl

MB piyasadan 9.8 milyar lira çekecek

Sürpriz faiz indirimi sonrasýnda Merkez Bankasý zorunlu karþýlýklarda da 4 puana kadar artýþ yaptý.
Merkez Bankasý, geçen haftaký çeyrek puanlýk sürpriz faiz indirimi sonrasý zorunlu karþýlýklarý da artýrdý.

Bankalarýn bünyelerindeki mevduat için Merkez Bankasý’nda tutmak zorunda olduklarý bölüme uygulanan oranlar 4 puana kadar artýrýldý. Yabancý para yükümlülüklerinde zorunlu karþýlýk oraný ise yüzde 11’de býrakýldý.

Merkez Bankasý, vadesiz, ihbarlý mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 8 olan TL zorunlu karþýlýk oranlarýný yüzde 12’ye, mevduatlar/katýlma hesaplarýnda 1 aya kadar vadeli olanlarda yüzde 8’den yüzde 10’a, 3 aya kadar vadeli olanlarda ve özel fon havuzlarýnda yüzde 7’den yüzde 9’a, mevduat/katýlým fonu dýþýndaki diðer yükümlülüklerde yüzde 8’den yüzde 9 yükseltti.

ntv’den