Ana Sayfa Ekonomi Dýþ Ticaret Açýðý 71.6 milyar usd!

Dýþ Ticaret Açýðý 71.6 milyar usd!

TÜÝK’in açýkladýðý verilere göre 2010 yýlýnda dýþ ticaret açýðý yüzde 84.5 artýþla 71.6 milyar dolara çýktý. Dýþ ticaret açýðý aralýkta 8.7 milyar dolarla son 10 yýýolýn en yüksek düzeyine çýktý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu, Türkiye’nin 2010 yýlý ihracatýnýn bir önceki yýla göre yüzde 11,5 artarak 113 milyar 930 milyon dolar, ithalatýnýn ise yüzde 31,6 artarak 185 milyar 493 milyon dolar olduðunu açýkladý. Dýþ ticaret açýðý ise yüzde 84,5 artýþla 71 milyar 563 milyon dolara yükseldi. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 61,4 oldu.

Habertürk’den