Ana Sayfa Tıp&Sağlık Danıştay Tam Gün’de Sağlık Bakanlığı’nı Haklı Buldu

Danıştay Tam Gün’de Sağlık Bakanlığı’nı Haklı Buldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın  Tam Gün Yasası ile ilgili olarak  üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin işleminin yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti. 

Buna göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorlar muayenehane açamayacak ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacak. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığının internetsitesindeki 16 Temmuz 2010 tarihli ”Tam Gün Kanunu İle İlgili Basın Açıklaması” ile 5947 sayılı yasa ve bu yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre üniversite öğretim üyeleridışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010’danitibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin, iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. 
Danıştay 5. Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesi, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu işleminin yürütmesini durdurmuştu. 

Davalı Sağlık Bakanlığı, bu karara itiraz ederek kararın kaldırılmasını istedi. İtirazı görüşen Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığının itirazını kabul etti. 
Kurul, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açamayacakları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hukuka uygun buldu.