Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı 14 Temmuz 2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar No: 2016/4

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu (SHFK), ilgili Yönetmelik gereği 29/6/2016 tarihinde toplantısını yaparak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- Yeni kayıt olarak başvuran ilaçlar;

a) ‘Evolocumab’ etkin maddeli ‘Repetha 140 mg 1 prefilled syringe’ isimli ilacın 289,20 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

b) ‘Potassium Chloride’ etkin maddeli ‘Kalinor Retard P 600 mg 100 kapsül’ isimli ilacın 9,75 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

c) ‘Bezafıbrate’ etkin maddeli ‘Bezafıbrate 200 mg 100 tablet’ isimli ilacın 8,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

d) ‘Carglumic Acid’ etkin maddeli ‘Carglumic Acid 100 mg/ml 50 mi powder for oral solution’ isimli ilacın 1.150,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

e) ‘Tikarsilin – Klavulanik Asit’ etkin maddeli ‘Timentin 3,1 g’ isimli ilacın 96,30 Avro fiyatla 4.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

f) ‘L-Arginine’ etkin maddeli ‘Amargine 100 mg/ml oral sol.’ isimli ilacın 30,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

g) ‘Betainc Anhydrous’ etkin maddeli ‘Ambetaine 500 mg/ml 100 mi’ isimli ilacın 100,00 Avro fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

h) ‘Vitamin A,D,E,K ve Mineraller’ etkin maddeli ‘DEKAs Essential 60 capsules’ isimli ilacın 27,50 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

ı) ‘Vitamin A,D,E,K ve Mineraller’ etkin maddeli ‘ DEKAs Plus 60 soft gel capsules’ isimli ilacın 38,00 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

j) ‘Vitamin A,D,E,K ve Mineraller’ etkin maddeli ‘DEKAs Plus 60 mi liquid’ isimli ilacın 26,50 USD fiyatla Komisyon karar tarihinden geçerli olmak üzere Ek-4/C listesine kaydedilmesine,

k) Sağlık Uygulama Tebliğinde ‘ataluren’ etkin maddeli ilaçlar ile ilgili ‘Distrofın geninde nonsense (anlamsız) mutasyonlar olduğunun genetik test (DNA analizi) ile ortaya konulması ve altı dakika yürüme testi sonuçlarına göre üç yüz metre ve üzeri yürüyebilen yedi yaş ve üzeri hastalarda, üçüncü basamak resmi sağlık kuruluşlarında en az bir pediatrik/erişkin nöroloji uzmanının yer aldığı en fazla altı ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak pediatriklerişkin nörologlar tarafından reçetelenir.’ şeklinde düzenleme yapılmasına,

MADDE 2- Fiyat indirimi yapılan ilaçlar;

a) Ek-4/C Listesinde 633,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Daunaxome 50 mg 1 vial’ isimli ilacın fiyatının 23.5.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 400,00 Avro olarak güncellenmesine,

b) Ek-4/C Listesinde 275,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Arsenox 10 mg 10 mi 1 ampul’ isimli ilacın fiyatının 10.5.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 260,00 Avro olarak güncellenmesine,

c) Ek-4/C Listesinde 6.200,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Mozobil 24 mg/1,2 mi’ isimli ilacın fiyatının 11.2.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.100,00 Avro olarak güncellenmesine,

d) Ek-4/C Listesinde 5.150,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Revıxıl 20 mg/ml 1.2 mi 1 vial’ isimli ilacın fiyatının 2.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.050,00 Avro olarak güncellenmesine,

e) Ek-4/C Listesinde 56,95 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Epipen 0,3 mg 1 ampul’ isimli ilacın fiyatının 11.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 48,38 Avro olarak güncellenmesine,

f) Ek-4/C Listesinde 8.241,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Imbruvica 140mg 120 kapsül’ isimli ilacın fiyatının 25.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.990,40 Avro olarak güncellenmesine,

g) Ek-4/C Listesinde 6.181,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘ ‘Imbruvica 140 mg 90 kapsül ‘isimli ilacın fiyatının 25.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.992,20 Avro olarak güncellenmesine,

h) Ek-4/C Listesinde 1.685,00 Dolar fiyatla kayıtlı bulunan ‘Kyprolis 60mg lamp.’ isimli ilacın fiyatının 27.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.339,00 Avro olarak güncellenmesine,

ı) Ek-4/C Listesinde 7.990,40 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Imbruvica 140mg 120caps.’ isimli ilacın fiyatının 22.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.560,00 Avro olarak güncellenmesine,

j) Ek-4/C Listesinde 5.992,20 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Imbruvica 140mg 90caps.’ isimli ilacın fiyatının 22.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.670,00 Avro olarak güncellenmesine,

k) Ek-4/C Listesinde 5.050,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Revixil 20mg l,2ml lvial’ isimli ilacın fiyatının 13.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4.850,00 Avro olarak güncellenmesine,

1) Ek-4/C Listesinde 3.290,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Adcetris/Sgn-35 50mg 1 vial’ isimli ilacın fiyatının 24.3.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3.245,00 Avro olarak güncellenmesine,

m) Ek-4/C Listesinde 675,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Nuedexta 20mg/10mg 60 caps.’ isimli ilacın fiyatının 13.4.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 675,00 Dolar olarak güncellenmesine,

MADDE 3- Fiyat artışı talep edilen ilaçlar hakkında;

Ek-4/C Listesinde 10,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Ophtasiloxane Collyre Eye Drops 10 mi’ isimli ilacın fiyatının komisyon kararının yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12,30 Avro olarak güncellenmesine,

MADDE 4- EK-4/C listesinden çıkarılması talep edilen ilaçlar;

Ek-4/C Listesinde 34,00 Avro fiyatla kayıtlı bulunan ‘Dipentum 250 mg 112 tablet’ isimli ilacın Komisyon karar tarihinden itibaren Ek-4/C Listesi’nden çıkarılmasına,

MADDE 5-Muafiyet talebi bulunan ilaçlar;

Ek-4/C Listesinde kayıtlı bulunan ‘Anakinra’ etkin maddeli ‘Kineret 100 mg 28 amp’ isimli ilacın ‘Hidradenitis Suppurativa’ tanısında hasta katılım payından muaf olması yönündeki talep hakkında; ‘Anakinra’ etkin maddeli ilaçların ‘Hidradenitis Suppurativa’ tanısında hasta katılım payından muaf tutulmasına,

MADDE 6- İlaç adı güncellemesi bulunan ilaçlar;

29/4/2016 tarihli Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile Ek-4/C listesine kaydedilen ‘Levothyroxine 200 mcg 6 ampul’ isimli ilacın isminin 29/4/2016 tarihinden geçerli olmak üzere ‘L- Thyroxine 200 Mcg 6 vial’ olarak güncellenmesine,

MADDE 7- Scfdinir etken maddesi içeren 125mg/5 mi (100 mi) ilaçların depocu satış fiyatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından 26.06.2016 tarihi itibariyle eşitlenmesi üzerine Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Firmasının 17.06.2016 tarihli talebi ile CEFTİNEX ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ 125 mg/5ml lOOml şişe/kutu isimli ilacın %19,5 özel iskontosundan muaf tutulması, komisyon kararını takiben Kamu Kurum iskontosunun %28 olarak SUT’un 4.1.9 işaretli maddesi kapsamında Ek-4/A Bedeli Ödenecek ilaçlar Listesinde yapılan düzenlemelerle Kurum resmi internet sitesinde duyurulmasına,

MADDE 8- Wellbutrın XL Yavaş Salimli Film Kaplı 300 mg tablet için Kamu Kurum iskontosunun (%14) olarak düzenlenmesine,

1 inci ve 2 inci maddelerin SHFK Karar tarihini takibinden 5 iş günü içerisinde Kurum resmi internet sitesinde yayımlanmasına, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine,

MADDE 9- MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan ‘Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife’ (Majistral Tarife) bedellerinde 457 Sayılı VUK Genel Tebliği ile belirlenen 2015 yılı yeniden değerlenme oranı (%5,58) kadar fiyat artışı yapılmasına,

MADDE 10- MEDULA sisteminde kayıtlı aşağıdaki enjektörler için ödenen bedellerde fiyat artışı yapılmasına,

tamamı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin