Ana Sayfa Tıp&Sağlık FTR’de Hasta Kısıtına Danıştay İptali

FTR’de Hasta Kısıtına Danıştay İptali

Paylaş

Danıştay’dan fizik tedavi hastalarına müjde

Fizik Tedavi İşletmeleri Derneği (FİZDER) Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekiminin A,B,C ve D tanı grubu işlemleri için yalnız ya da bir fizyoterapistle birlikte günlük hasta bakma sayılarında getirilen sınırlamada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini belirtti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kararıyla idarenin bir uygulama yaparak; sağlık sunucusunu da, tedavi bekleyen hastayı da ne kadar mağdur ettiğini, kararının gerekçesinde açıkça ortaya koydu. Karara konu değişikliğin ‘Usulde Paralellik ilkesi gereğince Tebliğ ile yapılıp,Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe sokulması gerekirken; belirtilen usul ve yöntemler izlenmeden direkt olarak yürürlüğe konulduğu açıkça ifade edildi.
Holoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1. maddesi uyarınca;’ gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.’ İdare, hiçbir surette yürütmenin d kararını uygulamaktan kaçınamaz. Bu sorumluluk, 2577 Sayılı Kanunun 28. maddesi ile açıkça idare yüklenmiş olmakla birlikte, uygulamama halinde sorumlular Türk Ceza Kanunu 257. madde kapsamında suç işlemiş sayılacaktırlar. Ayrıca, kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabileceği 2577 Sayılı Kanunun 28/3. maddesinde hüküm altına alınmış olup, bu hakkımızı saklı tuttuğumuzu ifade etmek isteriz’ denildi.

İHA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin