Ana Sayfa Ekonomi Memur hem Çalışıp, hem Üniversiteye Gidebilir mi?

Memur hem Çalışıp, hem Üniversiteye Gidebilir mi?

Memur hem çalışıp, hem üniversiteye gidebilir mi?

Memurluk bir statü hukukudur. Bu statüde çalışanların hakları ve sorumlulukları kanunla düzenlenmiştir.

Bir memur öncelikli olarak kendisine verilen görevleri yapmakla zorunludur. 657 sayılı Kanunun 11. maddesi şu şekildedir: ‘Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.’

MESAİ İÇİNDE İZİN KULLANIMI

Bir memurun mesai saatleri içinde izin kullanımı da 657’de tek tek düzenlenmiştir. Memurun yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin gibi hakları bulunmaktadır. Mazeret izinleri içinde ise doğum, babalık, ölüm gibi hallerde verilecek izinler düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunda, bir memur, yükseköğrenimde okuyor diye, verilmesi öngörülen bir izin bulunmamaktadır. Bu nedenle de genel olarak okumak isteyenler, 24 saat esasına göre çalışan memurlukları tercih etmekte (koruma güvenlik görevlisi, sağlık personeli vd.), gece çalışmakta, gündüz ise okullarına gitmektedir.

MEMURLUK HAKKI DONDURULABİLİR Mİ?

Eğitimlerine devam edemeyenlerin en çok sorduğu soru, memurluk hakkının dondurulmasıdır. Mevzuatımızda böyle bir hak bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Memurların özlük haklarını düzenleyen 657 sayılı Kanunda, eğitim durumundan dolayı mesai saatleri içinde izin öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda, çalışma saatini amirin uygun görmesiyle birlikte geceye taşıyıp, gündüz de okula gitmek de mümkündür. Örneğin sağlık personeli, güvenlik personeli 24 saat esasına göre çalışır. Yine gündüz Devlet memuru olarak çalışan bir kişinin, ikinci öğretimle, ders saatleri mesai saatleri sonrasına kalan örgün eğitim görmesi de yine mümkündür.

 Memurlar.Net

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin