Ana Sayfa İlaç Türk İlaç Sektöründe Uygun Ar-Ge İklimi Var mıdır?

Türk İlaç Sektöründe Uygun Ar-Ge İklimi Var mıdır?

Paylaş

İlaç Temel Araştırma Merkezi’ (İTAM) nin 19 aralık 2013 tarihinde
“ Türkiye’nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler”
başlığında Kadir Has Üniversitesinde toplantısı gerçekleşti.

İlaç sektörünün Stratejik Sektör olarak deklare edilmesi ve getirilerinin Yüksek Planlama Kurulu sonrası daha netleşecek olması sebebi ile Ar-Ge’nin önemi çok artmıştır.

Toplantıya ait görüşler ve notlarımız:

İlaç Endüstrisinin Ar-Ge Çalışmalarına Bakışı ve İlaçta Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak İçin Neler Yapılabilir ?
Dr. Serdar Sözeri & İEİS, Ar-Ge Çal.Gr. Bşk. – Biofarma İlaç GM

 

Uygun Ar-Ge iklimi sağlandığı takdirde ülkemiz 2023 yılında;
Yeni molekül araştırma yetkinliğine sahip ve katma değerli eşdeğer ve biyobenzer ürünler, geliştirebilen, üreten ve ihraç eden bir konumda olacaktır.

Türk Eşdeğer İlaç Sanayisinde Beklenen  Değişimler ise:
«Promosyon» odaklılıktan « Ar-Ge» ve «farklılaşma» odaklılığa geçiş,
«Büyük Yerli Pazar» odaklılıktan « Dünya Pazarı Fırsatları» odaklılığa geçiş,
Yurtdışı üretim ve teknoloji yatırımlarında artış,
Yabancı yatırımcıda « sinerji» arayışı olacaktır.

Uygun Ar-Ge İklimi Özellikleri ise:
Sanayi, bürokrasi ve üniversiteler bazında bir « İşbirliği Platformu» nun oluşturulması ve etkin biçimde çalışması,
İç Pazar berlirsizliklerinin giderilmesi, öngörülürlüğün sağlanması,
Ar-Ge odaklı firmalara iç pazarda avantajlar sağlanması, doğru olacaktır.

İletişim/İşbirliği platformlarının geliştirilerek sürdürülmesi Ar-Ge iklimi için gereklidir.
Bu amaçla paydaşları bir araya getiren ve uygun Ar-Ge iklimi zeminini sağlamaya çalışan bir arama toplantısının Şubat-Mart 2014’de yapılması için gerekli hazırlıklar İEİS bünyesinde devam etmektedir.

Katma Değerli Eşdeğer Ürünlerin Geliştirilmesine ve Ürün Farklılaştırmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmalarında Mevcut Durum Nedir ve Neler Yapılabilir?
Prof.Dr.Serdar Ünlü & Fargem Ar-Ge Grup Müd.

 

Yeni Endikasyonlar: Ar-Ge maliyetleri nispeten ucuzdur ve Faz II’den başlamak yeterlidir. Pazar payı yanı sıra pazarda tek kalmaya devam etmeyi sağlamaktadır! 2004 yılında pazarda en çok satan 50 ilacın % 84’ü yeni endikasyon almış.

Ar-Ge’nin yasal stratejisi ise ;1995 yılına kadar molekül başına alınan patent sayısı 2 iken 2003 yılında 10’a yükselmesinden anlayabiliriz.

Eşdeğer ürünü engelleme amaçlı olarak bilimsellikten çok uzak  veya bilimsel olmayan patentlerde alınabilmektedir. Ülkemizde bu tür patentleri hükümsüz kılacak önlemler alınmalıdır.

Türkiye’de Biyobenzer Ürün Altyapısını Oluşturulması Nasıl Sağlanır?
Dr.Ecz.İrem Yenice & Sanovel Biyoteknoloji Bölüm Müd.

 

İTAM ve benzeri kuruluşların ilaç konusunda ilgili paydaşları, konunun uzmanlarını bir araya getirmesi ile karşılıklı görüş alışverişlerine imkan vermesini, ilacın her yönüyle değerlendirildiği etkin platformlar açısından önemli buluyorum.

Biyoteknolojik ürünlerin irdelenmesi için konvansiyonel ürünlerin, bilimsel ve endüstriyel anlamda geldiği noktanın iyi değerlendirilmesi gerekir.  Biyoteknolojik ürünlere yönelik bilgi, deneyim ve farkındalıklar ürün geliştirilmesi açısından kritiktir. Özellikle büyük moleküllü ürünler, karmaşık yapıları nedeni ile maliyetli ve zaman alan süreçlere sahiptirler. Biyobenzer ürünler için ilaç otoriteleri tarafından talep edilen referans ürün ile karşılaştırmalı klinik dışı ve klinik veriler göz önüne alındığında  ürün geliştirmede bilimsel temelli risk yaklaşımlarının izlenmesi önem taşır. Bu konuda  izlenen ülke politikalarının gücü ve yatırım yapan şirketlerin hedefleri ile bir alt yapı oluşabilir. Oluşan altyapının sürdürülebilir bir sisteme dönüşümü, bu konuda uygulanan politikaların kamu, ilaç endüstrisi ve araştırma kurumları üzerindeki olumlu etkileri, kritik insan gücünün sahip olduğu bilgi ve deneyimin verimli kullanımı ile sağlanabilir.  
 
Editör notu: Sanovel biyobenzer ürün geliştirme yatırımlarına 2007 yılında başlamış, biyoteknolojik ürün üretimine yönelik geçtiğimiz yıllarda T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan GMP onayı almış yerli sermayenin vizyoner şirketlerindendir!

Biyoteknoloji ve Farmasötik Teknoloji Alanlarında Aşı Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları Ne Durumda, Neler Yapılabilir?
Dr.O.Mutlu Topal & Keymen İlaç G.M.

 

Keymen İlaç olarak kuracağız aşı üretim tesislerimizde üretilecek 2 aşı ile ülkemizin dış bağımlılığı tamamen son bulacak ve kendi kendine yeterli hale gelecektir. Böylece ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan cari açığa, pozitif yönde önemli bir katkı sağlayacağız. İleriki yıllarda yapılacak ihracat ile de cari açığın daha da azaltılmasına imkan verilecektir. Ülkemizin ihracatı yaklaşık 1,50 USD/kg dır ve sadece  bizim mevcut ilaç ihracatımızda bu rakam 20.- USD/kg’ın üzerindedir. Ülkemizin ihracatta hedefi olan 4.- USD/kg’a ulaşmak için yüksek katma değerli ürün ihracatı çok önemlidir ve bu hedefe ulaşmak için aşı ve ilaçların üretimi ve ihracatı artırılmalıdır.
Ayrıca Hacettepe Üniversitesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde yapacağımız çalışmalarda üniversite-sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olacaktır.

Eşdeğer İlaç Endüstrisinde Klinik Araştırmalar
Elif Oğralı & A.İ. İlaç Klinik Araştırmalar Müd.

 

İTAM’ın düzenlemiş olduğu bu toplantı sayesinde ilaç endüstrisindeki tüm paydaşlar olarak bir araya gelerek ortak bir platformda tartışma fırsatı bulduk. Özellikle AR-GE konusunda sektör olarak gelişim alanlarımızı ve bu konuda üniversite-endüstri iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Toplantıda üniversitelerden katılım oldukça fazlaydı, klinik araştırmalar konusunda hevesli genç araştırmacılar ile de tanışma imkanını bulduk. Umarız bu buluşma yeni işbirlikleri için ileriye dönük adımlar atılmasına vesile olur.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin