Ana Sayfa İlaç İTAM Projesi Nedir?

İTAM Projesi Nedir?

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) projesinin “Türkiye’nin Alaç Ar-Ge’sinde İlerleyebilmesi İçin Somut Hedefler” başlıklı toplantısı 19 Aralık’ta Kadir Has Üniversitesinde gerçekleşti. İlaç araştırmalarının mevcut durumu ve gelecek vizyonunun tartışıldığı bu toplantıya, akademi, endüstri ve kamudan pek çok önemli isim katılarak konuyla ilgili fikirlerini, deneyimlerini ve birikimlerini paylaştılar.

İTAM Projesi Nedir?

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olan proje,  Koç Ünivesitesi , İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi tarafından oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Bu proje çerçevesinde ilaç ve ilgili sektörlerle bir üniversite-sanayi işbirliği ağının oluşturulmasını, kanser, Alzheimer hastalığı ve bağışıklık sistemindeki hastalıkları oluşturan genlerin ve proteinlerin zararlarını önleyecek özgün moleküllerin bulunmasını, laboratuvarda aktivitelerinin tayinini; hayvan modellerinde ve klinik araştırmalarda uygulamaların yapılabileceği ortamın oluşturulmasını ve katma değeri yüksek yeni moleküllerin elde edilmesini hedefleyen İlaç Temel Araştırma Merkezinin (İTAM) kurulması amaç olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında şimdiye kadar 6 adet geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilmiştir.
Detaylı Bilgi İçin:
www.itam.org
 

19 Aralık  İTAM Toplantısı

Açılış oturumunda, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Şirin Tekinay, İTAM Proje Yürütücüsü ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Erman, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yrd. Dr. Hakkı Gürsöz konuşmacı olarak yer alarak, projenin önemini ve ana amaçlarını vurguladılar.

“İlaç Ar-Ge’sine Kurumsal Bakış” temalı ikinci oturumda ise,  ise Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Kemal Yelekçi  üstlenirken, konuşmacılar Dr. Ecz. Aslı Can Ağca (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Dr. Filiz Sayar (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) ve Dr. Mahmut Özer (TÜBİTAK) konuyu kamu bakış açısıyla dile getirdiler.

Oturum başkanlığı Prof. Dr. Ahmet Araman tarafından yapılan sonraki oturumda, konuyla ilgili akademisyenler yer aldılar. Bu oturumda Prof. Dr. Ahmet Gül (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi) “İlaç Ar-Ge’sinde Darboğazlar ve Çözüm Önerileri”,  Prof. Dr. Cengizhan Öztürk (B.Ü. Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü) “Disiplinler Arası Ortak Ar-Ge Altyapılarında Geçmiş Tecrübeler ve Yeni Somut Hedefler”; Prof. Dr. Ramazan Altundaş (Atatürk Ü. Kimya Fakültesi) “Akademi-Endüstri İşbirliği İçin Hedefler”; Prof. Dr. Burak Erman (Koç Üniversitesi , Mühendislik Fakültesi) “İlaçta Yeniden Konumlandırma (Repositioning) Çalışmalarına Yönelmek Nasıl Sağlanır?  Ne Sağlar? “ başlıklı konuşmalar gerçekleştirdiler.   
  
Öğleden sonra D. Hakkı Gürsöz, Prof. Dr. Ahmet Gül ve Prof. Dr. Gülaçı Topçu başkanlığında yapılan iki oturumda ise İlaç Endüstrisi temsilcileri görüşlerini dile getirdiler. Bu oturumlarda, Dr. Serdar Sözeri (İEİS Yönetim Kurulu Üyesi, Ar-Ge Çalışma Grubu Başkanı) “İlaç Endüstrisinin Ar-Ge Çalışmalarına Bakışı, İlaçta Ar-Ge Faaliyetlerini Artırmak İçin Neler Yapılabilir?”; Dr. Ecz. Hülya Demirel (Novartis) “Global Ar-Ge Yatırımlarının Türkiye’ye Çekilmesi İçin Neler Yapılabilir?”; Prof. Dr. Serdar Ünlü (Nobel) “Katma Değerli Eşdeğer Ürünlerin Geliştirilmesine ve Ürün Farklılaştırmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmalarında Mevcut Durum Nedir? Neler Yapılabilir? “; Dr. Ecz. İrem Yenice (Sanovel) “Türkiye’de Biyobenzer Ürün Geliştirme Altyapısının Oluşturulması Nasıl Sağlanır?” ; Dr. Orhan Mutlu Topal (Keymen)  “Biyoteknoloji ve Farmasötik Teknoloji Alanlarında Aşı Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları Ne Durumda, Neler Yapılabilir? “;
Elif Oğralı (Abdi İbrahim) “Eşdeğer İlaç Endüstrisinde Klinik Çalışmalar” ; ve Asude Ademoğulları (Novonordisk) “Ar-Ge Çalışmalarının Kazanımları ve Sektörel İşbirliğinin Önemi” konulu konuşmalar yaptılar.

İlgili sunumlar kısa bir zaman içinde www.itam.org.tr adresine eklenecektir.

Tüm katılımcıların çok başarılı bir işbirliği ve tartışma platformu olduğu konusunda görüş birliğine varmış oldukları İTAM, çalışmalarına 2014 yılında da devam edecektir.

ilgili haber: Türk İlaç Sektöründe Uygun Ar-Ge İklimi Var mıdır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin