Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Paylaş

27 Aralık 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28864 (Mükerrer)

KANUN

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

Kanun No. 6512                                                                                                Kabul Tarihi: 20/12/2013

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1  (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılıKamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 428.396.493.000 Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 48.647.481.000 Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.003.844.000 Türk Lirası,

ödenek verilmiştir.

Gelir ve finansman

Tamamı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin