Ana Sayfa Tıp&Sağlık A.H. Ödeme Yönetmeliğine Bir Yorum

A.H. Ödeme Yönetmeliğine Bir Yorum

Merhaba, okunamayacak kadar uzatmadan yeni ödeme yönetmeliği taslağı hakkındaki değerlendirmem aşağıdadır…

1.Aile hekimlerinin sözleşmesini valilik isterse uzatmayabilecek (80 ceza puanı alması otomatik yenilememe sebebi veya incelemeci yenilenmezse iyi olacak diyecek valilik yenilemeyecek) Bu kabul edilemez. En önemli değişiklik kesinlikle bu madde.
”(3) Sözleşme dönemi süresince verilen ihtar puanı toplamının 80 ve üzeri olması durumunda veya hakkında yapılan inceleme/soruşturma raporunda sözleşme yenilenmesinin uygun olmayacağı yönünde teklif getirilen aile hekimi veya aile sağlığı elemanı ile sözleşme yenilenmeyebilir”
 
2. ASE sözleşmeleri aile hekimleri onaylarsa geçerli olacak. Bence ASE – Aile Hekimi ilişkilerinde başka bir çözüm bulunmalı. Görevini yaptığı sürece ASE’ler de iş güvencesi altında çalışabilmeli. Kendimiz için istediğimizi mesai arkadaşlarımız için de isteyebilmeliyiz. Ama aile hekiminin ASE’yi denetleme ve yönlendirme görevi daha belirginleştirilmeli. Gerekirse aile hekimi idari amir konumunda olmalı tuttuğu tutanaklar titizlikle değerlendirilmeli, başka türlü aile hekimi-ASE arasındaki eski saygı ortamını elde edemeyeceğiz gibi gözüküyor.
 
”(4) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının uyumlu çalıştıkları yolunda müşterek beyanlarının mevcut olması halinde aile sağlığı elemanının sözleşmesi yenilenir”
 
3. Gebe, çocuk,65 yaş üstü,cezaevi ve diğer hasta katsayıları düşürülüyor. Bu maddede önemli çünkü %10’a yakın bir maaş kaybı var. Bu da pratisyen aile hekimlerinde 800 TL’ye, uzman aile hekimlerinde 920 TL’ye kadar maaş kaybı olacak demektir.
  ” 1) Gebeler ve lohusalar için (2,85) katsayısı,
    2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,025) katsayısı,
    3) 0-59 ay grubu için (1,52) katsayısı,
    4) 65 yaş üstü için (1,52)katsayısı,
    5) Diğer kişiler için (0,711) katsayısı,esas alınır.”
 
4. Cari gider ödemelerinin %55’ine kadar olan tutarı masraflara karşılık verilecek. Fatura karşılığı ödeme yapmanın yolu açılmış. Yine muğlak ifadelerle keyfi uygulamaların ve iller arasında farklı uygulamaların yolu açılmış. Göreceğimiz şey bazı iller tavan ücretin %55 ini öderken bazı illerin bunu ödemeyip çeşitli zorluklar çıkartacağıdır.
 
5. Cari gider ödemelerinin %45 lik kısmı için puanlama getirilmiş. Ama taslakta puanlama tablosu yok, o yüzden bizi ne gibi sürprizlerin beklediğini bilmiyoruz.
 
6. Poliklinik ücretli hale getiriliyor. Misafir hasta katsayısı ve kesin kayıtlı hasta katsayısı farklı. Bu şekilde yaptıkları kesintiyi iade etmeyi düşünmüşler,tabi bunu alabilmek için poliklinik sayısını il ortalamasının üstüne çıkartmak gerekiyor,pardon yine de yetmiyor bir de taramalarda %80 oranını tutturmak gerekiyor. Hem fazla ödeme yapmayacaklar hem de daha çok poliklinik yapılmasını teşvik ediyorlar. Çok çalış misafirleri geri çevirme,hastaların peşinden koş tarama da yapabilirsen aynı ücreti al!
 
7. Kanser taramaları ücretlendirilmiş. Bulup %50 sine tarama yapabilirsen tarama başına brüt 100 TL verecekler. %80 üstü başarı gösterirsen 160 TL 
 
8. Gezici hizmet için kilometre başına ödeme getirilmiş. Taslağın iyi maddelerinden biri bu.
 
9. Lohusa izlem negatif performansa girmiş.
 
10. Kongre vb. bilimsel içerikli toplantılara katılım için, kurumun görevlendirme yapması şartıyla yıllık 5 güne kadar izin hakkı tanınmış. Bu da olumlu maddelerden biri ama 3 kongreye kadar hak verildiyse bu sürenin de 10 gün olması gerekir.
 
11. Eczaneyle veya ilaç firmasıyla çıkar ilişkisi olduğu iddiası varsa idare keyfi olarak aile hekiminin sözleşmesini 2 ay askıya alabilecek. Eğer iddia asılsız çıkarsa maaşının %50 si verilecek söz konusu dönem için! Bu da önemli bir madde, mobbing uygulamak cezalandırılmak istenen hekimlere yönelik etik dışı bir silah potansiyeli. Önemli ve kabul edilemez bir madde.
 
12. Ayrılan hekimin yerine başlayan hekimin ödeyeceği ücret için uzlaşma komisyonu kuruluyor. Ama birime atanan hekimle o asmde çalışan hekimler arasında da sıkıntı oluşabiliyor. Bunun için de bir uzlaşma komisyonu olması faydalı olacaktır.
 
13. ASE’erin İzin alması veya görevlendirilmesi durumunda aile hekiminden görüş alınacağı belirtilmiş. Gün içindeki kısa izinlerde aile hekimleri aseye izin verebilecek. Bu da olumlu bir madde
 
14. Soruşturmanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde bitirilmesi gerektiğiyle ilgili madde maksimum 8 ay olacak şekilde değiştirilmiş.
 
15. Taslaktaki maaş katsayıları temmuzdan önceki katsayılarla aynı, bunun taslağın erken hazırlanmasının bir sonucu olduğunu umuyorum
 
16. Cari giderin %55’inin ödenmesiyle ilgili maddede illerin satın alma paritesiyle çarpıldıktan sonra bu tutarı geçemeyeceğiyle ilgili maddde var. Bunu ayrı yazdım çünkü bu şekilde cari gider biraz daha düşürülmüş olacak. Örneğin İstanbul’da tavan ücretin %50’si 1.135 ile çarpılıyordu. Şimdi tavan ücretin %55’i 1.135 ile çarpılmayacak hiçbir şekilde,çünkü masraf ne olursa olsun ödenecek ücret bu miktarı geçemeyecek. Yaklaşık 200 TL’lik bir kayıp söz konusu.
 
17.d) Pozitif performans ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine kanser taramaları, muayene oranları ve diyabet hastalığına ilişkin takipler için aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ödeme yapılır” denmesine rağmen ilgili maddenin açıklamasında sadece taramalar ve muayene oranlarıyla ilgili açıklamalar var. Diyabetle ilgili herhangibir bilgi yok,unutulmuş herhalde
 
18. Tek birimli aile hekimleri için ”ücretli yıllık izin hakkı” getirilmiş. Olumlu ama yetersiz bir madde, tüm aile hekimlerine bu hak tanınmalı. Bir de tek birimli aile hekimlerinin izin ve rapor dönemlerinde yerlerine görevlendirme yapılmayacağı belirtilmiş. Peki hastalarıyla ilgili işlemler nasıl yürütülecek, halk bundan mağdur olacaktır ve çevredeki aile hekimleri de sıkıntı yaşayacaktır.
 
19. Kurumca yapılan veya onaylanan eğitimlere eğitici oalrak katılanlara yıllık bir ayı geçmemek üzere maaş kesintisi yapılmayacak.
 
20. Ceza puanıyla ilgili değişikliğe gidilmiş;
 
a) Müdürlükçe verilen nöbet görevini ifa etmemek :20 ceza puanı. Sanırım niye getirildiğini hepimiz biliyoruz, kabul edilemez.

 

Dr.Kutbettin DEMİR
Güngören Akıncılar ASM
34.22.046  
İSTAHED HUKUK KOMİSYONU
İSTAHED YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ailehekimi.net den alıntıdır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin