Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat yüz70 ek Puan Verilmesi Kabul Edilen Tüm Uzman Hekimler

yüz70 ek Puan Verilmesi Kabul Edilen Tüm Uzman Hekimler

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
 
 
Sayı: B.10.1.TKH.0.16.00.00/464   10.08.2012
Konu: Ek Ödeme
 
 
12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuram Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca uzman tabiplere tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarına hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ilave puan verilmesi uygulamasına yönelik olarak uzman tabipler tarafından yapılacak itiraz başvuruları ve Başhekimler tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin Başkanlığımızca analiz çalışmaları yapılacaktır.
 
Ekte gönderilen, Ek-1 sayılı tabloda Devlet Hastaneleri için ve Ek -2 sayılı tabloda Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için birer örnek yapılmıştır.
 
Ek-1 ve Ek-2 de yer alan örnek tablolardan kurumunuz için uygun olanı inceleyerek Ek-3 sayılı tabloyu doldurunuz. İlgili tablolara Kurumumuzun resmi internet sitesi olan
www.tkhk.gov.tr adresinde yer alan Birimlerimiz/İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı/Ek Ödeme Daire Başkanlığı/ Genel Yazı ve Açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz.
 
Yapılacak olan analiz çalışmalarına esas olmak üzere ekte göndermiş olduğumuz örnek tablonun, excel formatında Ocak 2012-Haziran 2012 tarihleri arasında % 70 ek puan verilmesi kabul edilen tüm uzman hekimler için doldurularak 14/09/2012 tarihine kadar sbekodeme(5)gmail.com adresine gönderilmesi hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
Dr. Muhammet ÖRNEK
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

EK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin