Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Bakanlıktan Aktarlar ile İlgili Duyuru

Bakanlıktan Aktarlar ile İlgili Duyuru

Sayı:B.10.0.İTK.0.11.00.01-330.07                                    
Konu: Aktarlardan satışı yapılan ürünler hk

….. VALİLİĞİNE
( İl Sağlık Müdürlüğü )

İlgi: 01/10/1985 tarih ve 5777 sayılı Aktarlar, baharatçılar v.b.dükkanlara ilişkin genelge

 Bilindiği üzere Aktar ve Baharatçılara ilişkin açılış ve denetim işlemleri ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde yürütülmekte olup, söz konusu Genelge’de  aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda belirli koşullar altında bitki ve drogların satılabilmesine cevaz verilirken,   satılması mahzurlu ve tehlikeli olan maddelerde belirtilmektedir. 
Son zamanlarda Gıda Takviyesi adı altında Bakanlığımızdan izinli olmayan ürünlerin satışının yapıldığı yerlere anılan Genelge doğrultusunda izin belgesi düzenlendiği veya izin belgesi düzenlenmesi aşamasında tereddütlerin yaşandığı yönünde bildirimler alınmaktadır. 

Ancak; Aktar ve Baharatçılarda  bitki ve droglar satılabileceğinden Gıda Takviyesi adı altında Bakanlığımızdan izinli olmayan  ürünlerin satışı için ilgi de kayıtlı genelge doğrultusunda izin belgesi düzenlenmemesi, gerekli kontrollerin yapılarak genelgeye uymayan dükkanların tespiti halinde izin belgelerinin iptal edilmesi, söz konusu dükkanların vitrinlerinde, satılan bitkisel madde ve drogların kullanılışı ile ilgili etiket, ilan veya benzeri yazı ile endikasyon belirten hiçbir unsurun bulunmaması, halkı yanıltıcı reklam yapılmaması, bunların tespiti halinde ise Genelge hükümleri ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 inci maddesinde yer alan “….. gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak…” hükmü gereğince sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması ayrıca, geri dönüşümsüz sağlık sorunlarının oluşmaması, halkın yanıltılmaması ve haksız kazanç elde edilmemesi için denetimlerin sıklıkla yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Saim KERMAN
Kurum Başkanı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin