Ana Sayfa Tıp&Sağlık Angarya İstemiyoruz!

Angarya İstemiyoruz!

İstanbul Tabip Odası, 663 sayılı KHK’da yapılan değişiklik sonucu, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hastane ve 112 nöbeti tutmayı dayatan yasal düzenlemeye karşı Maltepe, Ümraniye ilçelerinde başlatıp, Silivri, Bahçelievler, Avcılar ilçelerinde devam ettiği nöbet eylemlerini yaz sıcağına rağmen Beyoğlu ve Şişli’de de sürdürdü.

31 Temmuz 2012 tarihinde Beyoğlu 6 nolu ASM ‘de yapılan eyleme, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, Beyoğlu İlçesi Birinci Basamak temsilcileri Dr. Hakan Hekimoğlu ve Dr. Eriş Özkan, İSTAHED kurucu üyelerinden Dr. Recep Koç ve Beyoğlu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan, aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık memurları katıldı.

Hayata geçirilmeye çalışılan bu uygulamaya karşı halkın da ASM çalışanlarını desteklediğini bildiren imzalı metinlerin giderek arttığını bildiren Dr. Fethi Bozçalı, yapılması düşünülen uygulamadan halkın zarar göreceğini belirtti. ASM çalışanlarını, ikinci basmak acil hizmet birimlerinde çalıştırmanın, bir patoloji uzmanından ameliyata girmesini istemekten farklı olmadığını, birinci basmak hekimliğinin kendine özgü ayrı bir tıp disiplini olduğunu, bu yasal düzenlemeyle zaten içi boşaltılmış birinci basmak sağlık hizmetlerinin daha da niteliksizleşeceğini ifade etti. Ayrıca ASM’ de hafta içi 40 saat çalışma sonrası acil nöbeti gibi özen gerektiren birimlerde çalıştırmanın, anayasaya ve uluslararası çalışama ilkelerine aykırı olduğunun altını çizen Dr. Bozçalı, bu nöbetleri tutmayacaklarını, Sağlık Bakanlığı’nı bu eylemlerle uyardıklarını, nöbet sistemini dayatan uygulamaların başlaması halinde daha farklı eylemler gerçekleştireceklerini açıklamalarına ekledi.

Şişli De Angarya Çalışmayı reddetti

Aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa ASM ’de gerçekleştirilen nöbet eylemine ise Şişli ilçesinde bulanan ASM çalışanları,  İSTAHED Şişli Temsilcisi ve Halkevleri ilçe temsilcileri katıldı. Mahmut Şevket Paşa ASM de görevli Dr. Merdan Çelik, ‘Angarya çalışmayı kabul etmiyoruz başlıklı’ basın açılamasını okunduktan sonra metin sağlık çalışanları tarafından halka dağıtıldı.

İstanbul Tabip Odası

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin