Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Aile Hekimliği Uygulamasında Kira ve Abonelikler Hakkında

Aile Hekimliği Uygulamasında Kira ve Abonelikler Hakkında

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
 
Sayı: B.10.1.HSK.0.09.00.00-       13.08.2012
Konu: Kiralar ve Abonelikler
 
 
VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
 
GENELGE 2012/02
 
Bilindiği üzere ülkemiz genelinde hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin büyük çoğunluğu kamu kurumlarından kiralanmış binalarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu binalardaki kira, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz vb. giderlerin “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” ve “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden aile hekimlerince karşılanması ve aboneliklerin kendi adlarına yenilenmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede;
 
1) Müstakil aile sağlığı merkezi binalarında halen Müdürlük üzerine abonelik varsa bunların iptal edilerek aile hekimleri adına yenilenmesi,
 
2) Entegre hastane, toplum sağlığı merkezi veya başka amaçlar için ortak kullanılan binalarda, mümkünse aboneliklerin ayrılması; hizmetin gereği ve altyapı gibi nedenlerle aboneliklerin ayrılmasının mümkün olmadığı hallerde ise elektrik, su, doğalgaz, gibi işletme giderlerinin kullanım alanı ve kullanım zamanı gibi faktörler dikkate alınarak ilgili aile hekimlerinden tahsil edilmesi,
 
3) Abonelikleri Müdürlüğe ait binalarda aile hekimlerinin payına düşen kısmın zamanında ödenmemesi halinde doğacak gecikme zammı, faiz vb. her türlü giderin yukarıda bahsi geçen ödemelere ilişkin yönetmeliğin 16. Maddesinin (c) fıkrasına istinaden aile hekimlerine yapılacak ödemelerden kesilmesi,
 
4) Geçmiş dönemlere ilişkin olarak aile hekimlerince ödenmesi gerekirken ödenmemiş olan veya ödemesi Bakanlığımızca yapılan işletme giderlerinin tahsilatı için gerekli işlemlerin başlatılması,
 
5) Müdürlüğe ait veya tahsisli binaları kullandığı halde kira sözleşmesi imzalamayan ya da kira sözleşmesi imzaladığı halde kira bedellerini ödemeyen aile hekimleri hakkında ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi,
 
6) Aile hekimliği mevzuatı çerçevesinde, aile hekimliği ücretinden yapılacak kesintilerden (taşınır, taşınmaz kira bedelleri, elektrik, su, doğalgaz vb.) döner sermayeye gelir kaydı gerekenlerin her ayın en geç 25’ine kadar ilgili halk sağlığı müdürlüğü döner sermaye hesabına aktarılması
 
gerekmektedir.
 
Aile hekimleri ile yapılacak hizmet ve kira sözleşmelerinde söz konusu hususlara dikkat edilmesi ve aile hekimleri tarafından aile sağlığı merkezi olarak kullanılmak üzere şahıs ve diğer kurumlardan kiralanan binalardaki kira, abonelikler ve tüm işletme giderlerinin bu binada çalışan aile hekimlerine ait olduğunun ilgililere duyurulması hususlarında;
 
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
 
 
Yrd. Doç.Dr. Mustafa AKSOY
Kurum Başkanı
 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin