Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Aile Hekimi Nöbet Yükümlülüğü Açıklaması

Aile Hekimi Nöbet Yükümlülüğü Açıklaması

T.C.
SAĞLIK BAKANLIGI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Konu: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının nöbet yükümlülükleri
15.08.2012

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde hizmet vermekte olan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, l2/7 /2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Kanunun 12′nci maddesiyle, ihtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet yükümlülüğü getirilmiş olup, bu yükümlülüğü yerine getirilmesiyle ilgili esaslar 03.08.2012 tarihli ve 209 sayılı yazımız ile illere duyurulmuştu. Buna rağmen illerde farklı uygulamaların devam etmekte olduğu gözlendiğinden aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1) Nöbetler o sağlık tesisinde görev yapan tüm hekimlerin (baştabip yardımcıları ve bütün uzman hekimler dahil) ve yardımcı sağlık personelinin dahil edildiği havuzdan hazırlanacak nöbet listeleri doğrultusunda yürütülecektir.

2) Hizmetin, sağlık tesisinin kendi personeliyle sürdürülememesi durumunda öncelikle ildeki diğer sağlık tesislerinden (hastaneler, TSM’ler vb.) görevlendirme yapılacaktır.

3) Buna rağmen nöbet için ilave sağlık personeline ihtiyaç duyuluyorsa, mezkur genel yazımız çerçevesinde, Halk Sağlığı Müdürlükleri ile koordine edilmek suretiyle ve aile hekimliği hizmetlerinde aksamaya mahal verilmemek kaydıyla, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından nöbet hizmetlerinde yararlanabilinecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin