Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Özelde Çalışan Hekimlere Müdürlükten Uyarı

Özelde Çalışan Hekimlere Müdürlükten Uyarı

İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz ekim-kasım aylarında çeşitli İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulamaya konulan ancak yürütmenin durdurulması kararları ile karşılaşan hukuka aykırı bir “uygulamanın” yeniden dolaşıma girdiği öğrenilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 16.04.2012 tarih ve 102580 sayılı yazısı ile bir kez daha; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. Maddesi aktarılarak, 20 Ekim ve 31 Ekim tarihli önceki yazılarına atıf yapılmaktadır. Sonuç olarak da;

“yukarıda zikredilen mevzuat gereği; hekimlerin SGK ile sözleşmeli hizmet veren özel sağlık kuruluşları ile muayenehane/SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşları arasında, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde; tercihte bulunmaları, aksi takdirde;

a) Muayenehanesi bulunan hekimlerin özel sağlık kuruluşundaki Personel Çalışma Belgelerinin iptal edileceği,

b) SGK ile anlaşmalı ve SGK ile anlaşması olmayan özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin “geçici kadrolu” personel çalışma belgelerinin iptal edilerek görevlerinin sonlandırılacağı…

belirtilmekte ve bu yazının mesul müdürler ile hekimlere tek tek tebliğ edilmesi istenmektedir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu konunun önemi ve aciliyetini dikkate alarak hukuksal ve idari yönden girişimleri başlatmış durumdadır. Bu konuda mağdur edilebilecek meslektaşlarımıza yönelik Hukuk Büromuza hazırlatılan hukuki görüş ve yol haritası aşağıdadır.

Özelde çalışması olsun olmasın tüm hekimler için önemli bir hak kaybı olarak değerlendirdiğimiz bu girişimler karşısında kamuda ve özelde çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızı duyarlı olmaya ve aktif katkı sunmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin