Ana Sayfa Görüşler Eczacı, Eczane ve Sağlık üzerine…

Eczacı, Eczane ve Sağlık üzerine…

W– Değerli Ecz.Uğur Bey merhaba, kısaca sizi ve odanızı tanıyabilir miyiz?

U.A.- 1963 Sivas doğumluyum.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim.Sivas merkezde serbest eczacılık yapmaktayım.Oda yönetimlerinde temsilci, kurucu üye, sayman, genel sekreterlik yaptım.Yaklaşık 7 dönemdir 37.Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanlığı yapıyorum.

W- Serbest eczacıların-eczanelerin güncel sıkıntılarını  aktarır mısınız?

U.A.- Eczaneler son zamanlarda devletin uyguladığı global bütçe ve artan KKİ nedeni ile ciro kayıpları yaşamış, firmaların ıskontoları geri çekmesi ile karlılıkları önemli ölçüde azalmıştır.Buna karşın masraflar sürekli artmıştır.Ayrıca İlaç Fiyat Kararnamesi ile sürekli düşen fiyatlar stok zararına neden olmaktadır.Yakın gelecekte bunlar eczane için ekonomik tahribat yaratarak risk teşkil edecektir.

W- Eczanelerin ciro olarak dağılım- paylaşım nedir? Eczane de gelir kalemleri oranları nasıl olmuştur? Gelecek eczaneler nasıl şekillenecek öngörünüzü alabilir miyim?

U.A.- Eczaneler SSK’nın ilaç alım politikası nedeni ile bölgemizde hastane civarından özel yada kamu sağlık merkezleri yakınlarına kaymıştır. Odamızın uyguladığı sıralı reçete dağıtım ünitelerinin  de yardımıyla bölgemizde cirolar arası büyük uçurumlar bulunmamaktadır.

Sıralı dağıtım uygulamasına Türkiye’de ilk başlayan oda Sivas Eczacı Odası’dır. SSK nın serbest eczanelerden ilaç alımı başlamamışken ,SUT hükümleri bile yokken, sözleşmelere girmemişken 1997 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde başlanılmıştır..Hem haksız rekabet önlenmiş , hem de bütün eczanelerin ekonomisine eşit katkıda bulunulmuştur.

Eskiden eczanelerde ıtriyat, mama, ziraat ilaçları ve veteriner ilaçları da eczane cirosunun önemli kısmını tutmakta ve nakit girdi sağlamaktaydı. Son zamanlarda ilaç neredeyse eczane cirosunun tamamını oluşturmaktadır.

Ancak gelecekte OTC ve ilaç dışı ürünlerle ürün çeşitliliği artırılarak sunulan hizmet kalitesi ve çeşidinde değişiklik olacaktır. Bitkisel ürünler, ortopedik ürünler, besin destek preparatları eczane cirosunun önemli bir parçası olacaktır

W- Ecza depolarının organize ettiği eczacılık günleri ile eczanelerin OTC ürünlere ilgisi arttı mı ve bu organizasyonları nasıl buluyorsunuz?

U.A.- Ecza depolarının organize ettiği ilaç dışı ürünler, eczacının ilgisini çekmiş ve farkındalık yaratmıştır. İlacın dışında da danışmanlık yapacağı para kazanacağı alanları hatırlatmıştır. Şimdi herkes bir arayış yeniden yapılanma ve bilgilenme peşindedir çok olumlu bulduğumu söyleyebilirim.

W- ”Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” değişiklik teklifi ne gibi yenilikler getirecek, teklife yönelik kritikleriniz var mı?

U.A.- TEB bünyesinde yirmi yıla aşkın irtibatım var.Sürekli olarak 6197 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi konusunda görüş birliği vardı.Hatta Türk Eczacıları Birliğinde 2000 li yıllarda Sayın Akın ÇUBUKÇU başkanlığında kurulan komisyonda bende vardım ve çok kapsamlı bir çalışma ile yeni bir kanun metni hazırlamıştık.Ancak o zamanki hükümetlerde kanun teklifi kadük kaldı yada meclise gönderilemedi..Ancak şartlar bu sefer olgunlaştı ve mecliste görüşmeye hazır hale geldi.

Bu kanunla gelecekte eczacılık mesleği nicelik ve nitelik olarak saygınlığını yeniden kazanacak diye ümit ediyorum. Kazanımlarının bir kısmını ancak 10-15 yıl sonra hissedebileceğiz

W- 3.500 nüfus kısıtlaması sizce yeni mezunları sıkıntıya sokmaz mı? Muvazaalı eczaneler, ilaç dışı ürünler vd. konular hakkında ki görüşlerinizi alabilir miyim?

U.A.- Artan eczane sayısı ve bölüşülen pasta ister istemez daha kırılgan eczaneler yarattı ve haksız rekabete de yol açtı. Yardımcı eczacılık yeni bir kavram ve istihdama faydası olacağını sanıyorum. Kısıtlama eczane dışında bir istihdam alanı arayışını da zorlayacaktır. Sektörün diğer kesimlerinde de üretim Ar-Ge, pazarlama, üniversiteler,hastaneler,istihdam alanları olarak zorlanacaktır.

Yeni yasada 3500 nüfusa göre yapılan düzenleme ile ilçe ve beldelerde açılabilecek eczaneler çoğunlukta olacaktır. Ülke genelinde dengeli bir dağılım sağlanacaktır. Muvazaa sorunu gün geçtikçe azalmaktadır.yeni Yasa da ağır cezai müeyyide getirilmektedir.Geçen yıllarda çıkarılan yönetmelikle Eczacı odaları biraz daha bu konuda yetkilendirildi.Gerek müdürlüklerde gerekse bakanlıkta kurulan muvazaa komisyonlarında önemli ölçüde başarı sağlandı..

İlaç dışı ürünlerde ürünün medikal bir etkisi varsa mutlaka Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmalıdır.Gıda takviyesi adı altında Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ürünlerde, denetim ve kontrolsüzlük ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.İyi niyetli olmayan ticari kaygılarla satış teknik ve taktikleri ile reklama dayalı, ürünü sağlıkla eşleştirilip yüksek fiatlarla ciddi paralar kazanmakta ama halk sağlığını tehlikeye düşürmektedirler..Bu konuda sahiplenmediğimiz boş bıraktığımız alanı bilgi ve becerimizle takviye edip vatandaşı sağlıklı bilgilendirip sağlıklı ürünlere yönlendirmeliyiz.

W- Zincir eczane karşımıza çıkabilir mi? Yasal zemin nedir?

U.A.- Zincir eczane Türkiye’de söz konusu değildir. Yasal zemini de yoktur. Avrupa kıtasında zincir eczane belli bölgelerde sınırlı kalmıştır. Bizim bünyemize de uygun değildir.

W- Kasım ayında yaşanan SGK ek iskonto ve Sağlık Bakanlığı fiyat indirimleri ile sanırım eczacılar ortalama % 10 luk ciro azalmalarına maruz kaldı. Stok zararlarının tazmininde
gelişme oldu mu?

U.A.- Kamu kurum iskonto artışları ve fiyat indirimleri %10 dan fazla ciro azalmasına neden olmuştur.Kararname bu şekliyle devam ederse fiyat düşüşleri kaçınılmazdır.Bilindiği gibi her hafta sonu fiyatı düşen ilaçlar kamuoyuna açıklanmaktadır.Eczacının zararı henüz karşılanmamıştır.Kararnamede firmaların sorumluluğu olduğu belirtilse de yaptırım gücü olmamıştır

W- Fiyat karanamesindeki revizyon ve indirimlerde firmanın eczane zararını tazmini sizce yeterli mi?

U.A.- Fiyat kararnamesi eczacı karlılığını çok fazla iyileştirmemiştir.

W- SGK&TEB protokolünde sizce iyileştirilmesi gereken başka noktalar nelerdi?

U.A.- SGK ve TEB protokolü karşılıklı uzlaşma ile hazırlanan sözleşmelerdir. Mümkün olduğunca her yıl iyileştirmeler yapılmaktadır. Tabi tam istediğimiz bir metin olmamakla birlikte geçen yıllardan daha iyi olduğu söylenebilir. Eczanenin yaptığı fatura altı ıskonto mutlaka kaldırılmalıdır.

W- Reçete/kutu başına, kademeli bir “meslek hakkı” uygulanması (25 kr başlangıç için anlamlı mı?) hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim?

U.A.- Reçete başı verilen 25 kr aslında meslek için tarihi bir olaydır.Meslek hakkının dillendirilmesi uzun süredir gündemdeydi..Ancak uygulama sembolikte olsa anlamlıdır.Bunun arkası eczacının vereceği değişik hizmet sunumları ile artarak gelecektir.Eczacı da hizmet sunum ve kalitesini, çeşidini mutlaka artırmalı görev ve sorumluluk üstlenmelidir.

W- Kamu fiyatlandırma sistemi değişmeli mi ve geri ödemede eczacının hastadan tahsilatının nasıl buluyorsunuz?

U.A.- Kamu kurum iskontosu eczacı üzerinden değil firmalardan direkt tahsil edilmelidir. Muayene ücreti mutlaka kaynağında tahsil edilmeli eczacı ve hasta karşı karşıya kalmamalıdır. Yeni protokolde ileri tarihlerde yeni revizyonlar olabilir tabii bunlar ekonomik kurulu ilgilendiren olaylar olduğu için maliyeyi ilgilendiren tüm bakanlıkların mutabakatı gerekir.

W-Her yıl yaklaşık 1.500 eczacı mezun olmakta bu Türkiye ihtiyacı için fazla mı? Eczacılar serbest eczacılık dışında nerelere yönelmeli bir çalışmanız-tavsiyeniz var mı?

U.A.- Her yıl 1500 eczacı mezun oluyor doğrudur. Bunların yaklaşık 1000 kadarı eczane açıyor. Aslında plansız fakülte açılışları, alınan öğrenci sayıları, bunlar son yıllarda sayıyı artırdı.Fakültelerde yeterli öğretim elemanı ve akademik personel bulamayınca eğitim kalitesi de ister istemez düştü.Sanayi, üretim ve araştırmada ciddi anlamda istihdam sağlamalıdır.Tanıtım, pazarlama, reklam, hastaneler ve üniversiteler ilgili yerlerde yetişmiş eczacıları değerlendirmelidir.Bitkisel ürünlerin üretimi hazırlanması ve sunumda tanıtım ve dağıtımda ciddi rol alabilir.

W- Geçen yıllarda eczacıların yaşadığı hak kayıpları özetle neler oldu?

U.A.- Geçen yıllarda ciro ve karlılıklar konusunda ciddi anlamda kaybımız var, stok zararlarımız telafi edilmeli stok affı getirilmelidir. Torba yasada.bir hak tanındı ama bu bir stok affı değildi ve stokla ilgili eczacılar ciddi KDV vergi ödemek zorunda kaldı.

W- Aile hekimliği uygulaması ve sonrasında uygulanmaya başlanan  kutu başına 1 tl ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? (Kamu fiyatı 3,60 TL ve altında 1293 kalem ilaç bulunduğu göz önüne alınırsa hasta direk eczaneden alması daha mantıklı değil mi?)

U.A.- Muayene ücreti reçete başı ücret ve kutu başına ilave ücretler vatandaşın cebinden daha çok paranın çıkmasını sağladı.Buna katkı payı ve çıkan ilaç farkının da eklediğinizde neredeyse reçetenin tutarına yaklaştığı görülebilir.Hasta zaten zorunlu olmadıkça hekime gitmeme alışkanlığı kazanıyor.Bu durumda vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilir. Gereksiz ilaç kullanımı veya tavsiye ile ilaç kullanma alışkanlığı yaratabilir.

W- GSS ve e-reçete ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim?

U.A.- Genel sağlık sigortası uygulaması sosyal devlet olmanın gereğidir.Ancak primler makul ölçüde tutulmalıdır.Akuteryal dengeler uzun.yılları hedefleyecek şekilde korunmalıdır.E reçete eczacının ve hekimin hata yapma ve kesinti riskini ortadan kaldıracağı için olumlu buluyorum.Kırtasiyenin azalması eczacının danışmanlık hizmetine daha çok zaman ayırmasını sağlayacaktır.

W- Üyelerinizden serbest eczacılığı bırakıp farklı iş kollarına yönelen oldu mu

U.A.- Eczacılar son ekonomik kayıplarla bazı iş kollarında yada işini geliştirme açısından arayış içine girmişlerdir. Bölgenizde bölgesel özelliklerden dolayı girişimcilik üst düzeyde değildir

W- Yıllar içinde artan sağlık bütçesinin sorumlusu ilaç tüketimi mi?

U.A.- Artan sağlık bütçesi ülkemizde aslında dünya ölçeklerine göre düşük düzeydedir. Sağlığın yaygınlaştırılması ve genişletilmesi, kolaylaştırılması elbette maliyetleri artıracaktır. , Bu maliyeti düşürmek için ticari mali tedbirler yerine sağlığı öne alan ve medikal teşhis ve tedaviyi engellemeyecek yöntemler seçilmelidir.

W- Jenerik ve Orijinal ilaç firmalarının gelişiminde ne gelişme olursa eczaneler olumsuz etkilenir?

U.A.- Orijinal ilaç firmaları fiyatlandırma ve ilaç alım koşulları nedeni ile yeni formül ve buluşlarını Türkiye’de piyasaya sunmakta kararsız kalmaktadır. Bu da hastalarımızın yeni tedavi metotlarını kullanabilmesini engellemektedir. Orijinal ürün üreticilerini de koruyacak düzenlemeler yapılmalıdır. Ülke ekonomisi için de jenerikli ürün teşvik edilmelidir. Bunlarla ilgili bioeşdeğerlik uygulamaları düzenli ve etkin bir biçimde yapılmalıdır.

W- Artan bir muadil sayısı var ve bu stok yükü gelecekte eczaneler ve sektör için sıkıntı olur
mu?

U.A.- Artan muadil ve pazarlama teknikleri eczaneler üzerinde olumsuz yük ve stok zararlarına neden olmaktadır. Bütün ilaçlar için olmayabilir ama mix olmayan preparatlar etken madde ismiyle reçete edilebilirse pazarda haksız rekabet bir nebze önlenmiş olabilir.

1262 sayılı yasa geçmişte hazırlanmış ve preperatların üretim ve standartlarını oluşturma adına günün koşullarına göre detaylı bir yasadır. Günümüzde eksikleri olabilir. Gelişen ve değişen teknolojiye göre yeniden revize edilebilir. İlaçta reklamın olamayacağı yıllar önce yasayla belirtilmesine rağmen bugün reklamın yolu açılmaktadır.

Eğitim seviyesinin ve alışkanlıklarımızın dikkate alındığında ve yanlış kullanımla ilgili oluşan sağlık zararları kamuoyuna aktarıldıkça ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz.       

W- Paylaşımlarınız için çok teşekkürler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin