Ana Sayfa Görüşler Türkiye ve Makedonya Saðlýkta Stratejik Ortak

Türkiye ve Makedonya Saðlýkta Stratejik Ortak

Makedonya Saðlýk Bakaný Buyar Osmani Türkiye ile Makedonya arasýnda saðlýk alanýnda iþbirliðinin giderek geliþtiðini belirterek, “Türkiye, saðlýk alanýnda Makedonya’nýn stratejik ortaðýdýr” dedi.

Bakan Osmani, Makedonya ile Türkiye Saðlýk Bakanlýklarý arasýnda imzalanan iþbirliði anlaþmasý çerçevesinde iki ülkedeki özel hastanelerin yaný sýra devlet hastanelerinin de karþýlýklý olarak ciddi bir iþbirliði gerçekleþtirmekte olduklarýný söyledi. Buyar Osmani, “Türkiye saðlýk alanýnda Makedonya’nýn stratejik ortaðýdýr” dedi. Bakan Osmani, Türkiye Saðlýk Bakanlýðý ile yapýlan anlaþmayla ayrýca Makedonya’dan 38 doktorun Türkiye’nin deðiþik hastanelerinde en çaðdaþ teknoloji ile uzmanlýk eðitimi gördüklerini bildirdi.

kaynak: Balkan günlüðü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin