Ana Sayfa Ekonomi Þubat Enflasyonu Açýklandý (TÜFE 41 yýlda rekora geldi)

Þubat Enflasyonu Açýklandý (TÜFE 41 yýlda rekora geldi)

Türkiye Ýstatistik Kurumu, þubat ayý enflasyon rakamlarýný açýkladý. Buna göre Þubat enflasyonu TÜFE’de yüzde 0.73, ÜFE’de ise yüzde 1.72 oldu.

Piyasada beklentiler Þubat enflasyonunun yüzde 0.72 çýkmasý yönündeydi.

SON 16 YILA AÝT ENFLASYON RAKAMLARININ TAMAMINI GÖRMEK ÝÇÝN TIKLAYIN

TÜÝK’ten yapýlan açýklamaya göre, yýlýn ilk iki ayýndaki enflasyon yüzde 1,14, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,16 ve on iki aylýk ortalamalara göre de yüzde 7,76 artýþ gerçekleþti.

TÜFE’nin yýllýk yüzde 4,16 çýkmasýyla enflasyon 41 yýlýn en düþük seviyesine gerilemiþ oldu

GIDA ARTTI GÝYÝM DÜÞTÜ

Ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ %2,54 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda yaþandý. Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada %1,77, ev eþyasýnda %0,92, çeþitli mal ve hizmetlerde %0,83, lokanta ve otellerde %0,45, haberleþmede %0,43, eðitimde %0,14, saðlýkta %0,11, alkollü içecekler ve tütünde %0,01 artýþ, konutta %-0,14, eðlence ve kültürde %-0,40, giyim ve ayakkabýda %-5,15 düþüþ gerçekleþti.

kaynak: bigpara

Son 16 yýl rakamlarý:

  OCA. ÞUB. MAR. NÝS. MAY. HAZ. TEM. AÐU. EYL. EKÝ. KAS. ARA.
  2011 ÜFE 2,36 1,72                    
TUFE 0,41 0,73                    
ÖÝS 0,30 0,88                    
  2010 ÜFE 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 0,31 1,31
TUFE 1,85 1,45 0,58 0,60 -0,36 0,56 -0,48 0,40 1,23 1,83 0,03 -0,30
ÖÝS 1,52 1,59 0,59 0,70 -0,43 -0,68 -0,59 0,49 1,36 2,11 -0,13 -0,80
  2009 ÜFE 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
TUFE 0,29 -0,40 1,10 0,02 0,64 0,01 0,25 -0,30 0,39 2,41 1,27 0,53
ÖÝS 0,23 -0,26 1,32 0,28 1,13 -0,15 0,33 -0,69 0,35 2,38 1,26 0,51
  2008 ÜFE 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 0,03 -3,54
TUFE 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,60 0,83 -0,41
ÖÝS 0,15 1,46 0,96 1,70 1,62 -0,73 -0,32 -0,37 0,52 2,45 0,77 0,00
  2007 ÜFE -0,05 0,95 0,97 9,68 0,39 -0,24 0,06 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
TUFE 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,11 -0,73 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
ÖÝS -0,58 0,66 0,99 1,27 1,33 0,49 -0,63 0,01 1,10 2,08 1,19 0,11
  2006 ÜFE 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
TUFE 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
ÖÝS 0,97 0,10 0,48 1,96 3,00 5,37 1,50 -0,69 -0,47 -0,07 -0,36 0,06
  2005 ÜFE -0,41 0,11 1,26 1,21 0,20 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
TUFE 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,10 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,40 0,42
ÖÝS -1,06 0,14 1,54 1,95 -0,42 0,42 -0,36 1,48 1,54 0,38 -1,86 -0,58
  2004 ÜFE 2,60 1,64 2,10 2,65 -0,03 -1,05 -1,52 0,79 1,85 3,23 0,75 0,13
TUFE 0,70 0,55 0,89 0,59 0,38 -0,13 0,22 0,58 0,94 2,22 1,54 0,45
ÖÝS 0,60 0,10 0,70 1,50 1,80 1,20 0,30 1,50 0,60 1,40 0,20 0,20
  2003 ÜFE 5,60 3,10 3,20 1,80 -0,60 -1,90 -0,50 -0,20 0,10 0,60 1,70 0,60
TUFE 2,60 2,30 3,10 2,10 1,60 -0,20 -0,40 0,20 1,90 1,40 1,60 0,90
ÖÝS 3,60 1,50 1,60 0,70 0,30 0,20 0,50 0,70 0,20 0,60 0,90 0,90
  2002 ÜFE 4,20 2,60 1,90 1,80 0,40 1,20 2,70 2,10 3,10 3,10 1,60 2,60
TUFE 5,30 1,80 1,20 2,10 0,60 0,60 1,40 2,20 3,50 3,30

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin